ZARZĄDZENIE NR 87/2009

BURMISTRZA MIASTA DUSZNIKI ZDRÓJ

Z DNIA 30 listopada 2009 r.

 

W sprawie zmian w planie dochodów i wydatków w budżecie na rok 2009.

 

 

                Na podstawie art. 188 ust. 1,2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych /Dz.U.Nr.249 poz.2014 ze zmianami/

Burmistrz Miasta Duszniki Zdrój zarządza co następuje:

 

§ 1.

 

1. Dokonać zmian w planie dochodów budżetowych, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.

 

2. Dokonać zmian w planie wydatków budżetowych, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.

 

3. Dokonać zmian w Wykazie Zadań Inwestycyjnych, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszego zarządzenia.

 

 

§ 2.

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

Uzasadnienie:

Wprowadzone zmiany dotyczą ;

Zwiększenia planu dochodów i wydatków o kwote 66 000 zł z tytułu świadczeń z funduszu alimentacyjnego, zmniejszenie planu dochodów i wydatków  o kwotę 8 685 zł, tytułem dofinansowania pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników.

Zmiany w planie wydatków inwestycyjncyh jednostek budżetowych na zadaniach inwestycyjnych dofiansowanych ze środków zagranicznych tj. zadanie pn. "Budowa i modernizacja infrastuktury sportowej na Jamrozowej Polanie" oraz "Spacerkiem z Chopinem" wydatki poniesione przez gminę w roku 2009 a zrefundowane w roku 2010.

 

 

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:zarządzenie Nr 87/2009 Burmistrza Miasta Duszniki Zdrój z dnia 30 listopada 2009r. w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Dusznikach-Zdrój
Informację opublikował:Barbara Rodak
Data publikacji:08.12.2009 07:49
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Informację aktualizował:Barbara Rodak
Data aktualizacji:08.12.2009 07:52