ZARZĄDZENIE NR 82/2009

BURMISTRZA MIASTA DUSZNIKI ZDRÓJ

Z DNIA 18 listopada 2009 r.

 

W sprawie zmian w planie dochodów i wydatków w budżecie na rok 2009.

 

 

                Na podstawie art. 188 ust. 1,2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych /Dz.U.Nr.249 poz.2014 ze zmianami/

Burmistrz Miasta Duszniki Zdrój zarządza co następuje:

 

§ 1.

 

1. Dokonać zmian w planie dochodów budżetowych, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.

 

2. Dokonać zmian w planie wydatków budżetowych, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.

 

§ 2.

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

Uzasadnienie:

Wprowadzone zmiany dotyczą:

- Zwiększenia dochodów i wydatków o kwotę 362,07 zł, zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego nr F.B.I.KS 3050/104/09 , dotacja celowa jako zwrot podatku akcyzowego,

- zwiększenia dochodów i wydatków o kwotę 396 zł, zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego nr KO-WO-0341/69B/2009, jako dotacja celowa na sfinansowanie  prac komisji egzaminacyjnej,

- zwiększenia dochodów i wydatków o kwotę 1 400 zł, zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego nr  PS-III-3050-180/09, jako dotacja celowej na składki na ubezpieczenia zdrowotne

- zwiększenia dochodów i wydatków o kwotę 10 000 zł, zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego nr PS-III-3050/177/09, jako dotacja celowa na pomoc w zakresie dożywiania

 

- zmniejszenia dochodów i wydatków o kwotę 2 398 zł, zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego nr KO-WO-0341/24D/2009,  zakupu podręczników dla uczniów w klasach I-III szkoły podstawowej,

-zmniejszenia dochodów i wydatków o kwotę 4 600 zł, zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego nr PS-III-3050-181/09, świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych,

- zmniejszenia dochodów i wydatków o kwotę 10 000 zł , zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego  nr PS-III-3050-184/09, wypłata  zasiłków okresowych

oraz

zmian pomiędzy rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej, (zmiany w rozdziale 92601dotyczą. zmniejszenia środków w § 6058 o kwotę 2 078 628 zł,  a zwiększenia środków w § 6059 jako środki własne gminy , z uwagi  na brak dofinansowania ze środków zagranicznych zadania pn. Budowa hali sportowej).

 

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zarządzenie Nr 82/2009 Burmistrza Miasta Duszniki Zdrój z dnia 18 listopada 2009r. w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków w budżecie na rok 2009
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Dusznikach-Zdrój
Informację opublikował:Barbara Rodak
Data publikacji:04.12.2009 11:25
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Informację aktualizował:Barbara Rodak
Data aktualizacji:04.12.2009 11:27