Zarządzenie nr 84/2009

Burmistrza Miasta Duszniki Zdrój

z dnia 26.11.2009 r.


w sprawie ustalenia wartości gruntów do inwentaryzacji mienia komunalnego


Na podstawie art.30 i art.40 ust.2 pkt.3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity z dnia 12 października 2001 r. Dz.U. Nr 142, poz. 1591) zarządzam co następuje:


§ 1


Do określenia wartości inwentaryzacyjnej mienia komunalnego ustala się następujące stawki 1m2:


 1. Grunty orne 1m2 - 0,76 zł

 2. Łąki trwałe 1m2 – 2,90 zł

 3. Pastwiska trwałe 1m2 - 0,86 zł

 4. Grunty pod rowami 1m2 - 0,49 zł

 5. lasy 1m2 - 1,79 zł

 6. Grunty zadrzewione i zakrzewione 1m2 - 1,73 zł

 7. Tereny mieszkaniowe 1m2 - 15,80 zł

 8. Tereny przemysłowe 1m2 - 11,23 zł

 9. Inne tereny zabudowane 1m2 - 16,00 zł

 10. Zurbanizowane tereny niezabudowane 1m2 - 25,00 zł

 11. Tereny rekreacyjno – wypoczynkowe 1m2 – 4,90 zł

 12. Tereny komunikacyjne 1m2 – 4,57 zł

 13. Nieużytki 1m2 – 5,17 zł

 14. Grunty pod wodami płynącymi 1m2 - 5,17 zł

 15. Grunty pod wodami stojącymi 1m2 - 20,16 zł


§ 2


Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.Powrót

Pokaż komentarz

Załączniki

 • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zarządzenie nr 84/2009 Burmistrza Miasta Duszniki Zdrój z dnia 26.11.2009 r. w sprawie ustalenia wartości gruntów do inwentaryzacji mienia komunalnego
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Tomasz Kocyła
Data publikacji:04.12.2009 08:57
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Informację aktualizował:Tomasz Kocyła
Data aktualizacji:04.12.2009 08:57