Sprawozdanie Burmistrza Miasta Duszniki-Zdrój

za okres od 20 października 2009r. do 17 listopada 2009r.

 

 

 1. W dniu 20 października 2009r. w Jeleniej Górze uczestniczyłem w spotkaniu oraz inauguracyjnym  posiedzeniu Komitetu Honorowego XVI Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży w sportach zimowych Dolny Śląsk 2010. Omówiono stan przygotowań
  i wręczono nominacje dla członków Komitetu Organizacyjnego i Honorowego. Przyjęto ostateczny harmonogram i terminarze. Otwarcie Olimpiady odbędzie się
  w Dusznikach Zdroju Jamrozowa Polana (luty 2010).
 2. W dniu 21 października br. we Wrocławiu podpisałem umowę na realizację zadania inwestycyjnego p.t. „Spacerkiem z Chopinem”.
 3. W dniu 21 października br. w Zieleńcu odbyło się spotkanie dot. bezpieczeństwa
  w sezonie zimowym z udziałem Komendanta Komendy Powiatowej Policji
  w Kłodzku, Komendanta Komisariatu Policji w Polanicy Zdroju, Kierownika Posterunku Policji w Dusznikach Zdroju, Z-cy Burmistrza, Komendanta Straży Miejskiej oraz Zarządu Stowarzyszenia Zieleniec.

                  Ustalono, iż będą czynione starania o uruchomienie „Posterunku zimowego”
      (4 policjantów z oddziałów prewencji od 27 grudnia 2009r.). Ponadto służby Policji   będą do dyspozycji w soboty i niedziele. Planowane są służby 2 policjantów       bezpośrednio na stokach narciarskich, finansowanych przez Starostwo Powiatowe
      w Kłodzku. Utrzymanie Posterunku w Zieleńcu finansowane w 50% przez      Stowarzyszenie            Zieleniec, w 50% przez gminę Duszniki Zdrój w ramach           podpisanego porozumienia.

 1. W dniu 23 października 2009r. brałem udział w Walnym Zgromadzeniu Stowarzyszenia Gmin Ziemi Kłodzkiej, które odbyło się w Ludwikowicach Kłodzkich.

      Temat zgromadzenia:

a)      wspólna promocja Ziemi Kłodzkiej,

b)      zatwierdzenie założeń działalności oraz budżetu na 2010r.,

c)      sprawy organizacyjne.

 1. W dniu 25 października br. w Hradec Kralowe wspólnie z Ryszardem Grzelakowskim uczestniczyłem w zakończeniu obchodów 20-lecia Dni Kultury Chrześcijańskiej. Inauguracja w roku bieżącym odbyła się w Dusznikach Zdroju.
 2. W dniu 26 października br. w Wambierzycach uczestniczyłem w Konwencie Wójtów, Burmistrzów i Prezydentów.

      Temat spotkania:

a)      zasady rozliczania podatku VAT przez jednostki samorządu terytorialnego,

b)      kwalifikowalności podatku VAT przy projektach realizowanych z udziałem środków UE,

c)      "Samorządowy Informator SMS" dotyczący systemu komunikacji zbiorczej SISMS (system informatyczny umożliwiający przekazywanie mieszkańcom wiadomości o ważnych wydarzeniach z życia miasta, gminy drogą smsową),

d)      realizacja programu "Odra 2006" na rzekach ziemi kłodzkiej,

e)      propozycje zmiany w przepisach podatkowych w zakresie zróżnicowania procedur podatkowych - ich uproszczenia,

f)        propozycje wspólnego wystąpienia do marszałka województwa w sprawie skrócenia terminów podpisywania umów dotyczących rewitalizacji,

                  ustalenie składu i lidera grupy roboczej do prac z "EnergiąPro”.

 1. W dniu 28 października br. podpisałem akty notarialne w Kłodzku.
 2. W dniu 2 listopada br. wspólnie z Sekretarzem byliśmy w Orlickich Zahori- republika Czeska w celu omówienia planowanego wspólnego projektu inwestycyjnego
  w ramach EWT (parking w Zieleńcu).
 3. W dniu 3 listopada br. wspólnie z Sekretarzem uczestniczyliśmy w spotkaniu (Nachodź-republika Czeska) w celu omówienia realizacji wspólnego projektu
  w ramach omówienia realizacji wspólnego projektu w ramach EWT pod nazwą „Strefy zdrowia na pograniczu kłodzkim”, tj. dokończenie budowy hali sportowej oraz budowa toru wrotkarskiego. Projekt Nachodu to: budowa bieżni lekkoatletycznej
  i ulicznego toru wrotkarskiego.
 4. W dniu 4 listopada br. brałem udział w walnym Zgromadzeniu Międzygminnego Związku Celowego Gospodarki Odpadami w Powiecie Kłodzkim.

      Temat: Gospodarka odpadami od 1 stycznia 2010r. oraz sprawy organizacyjne.

 1. W dniach od 5 do 17 listopada 2009r. przebywałem na urlopie wypoczynkowym.
 2. W dniu 10 listopada 2009r. Z-ca Burmistrza podpisał akty notarialne w Urzędzie Miasta.
 3. W dniu 11 listopada 2009r. Z-ca burmistrza w dworku Chopina uczestniczył
  w Koncercie Niepodległościowym zorganizowanym przez Miejski Ośrodek Kultury
  i Sportu.
 4. W dniu 13 listopada 2009r. w Urzędzie Miasta odbyło się spotkanie Z-cy Burmistrza
  i radnych z Księdzem Biskupem Adamem Bałabuchem w ramach programu wizytacji w parafii św. App. Piotra i Pawła w Dusznikach Zdroju.
 5. W dniu 17 listopada 2009r. Z-ca burmistrza brał udział w Walnym Zgromadzeniu Gmin Polskich Euroregionu Glacensis.

      Temat:

a)      działalność oraz budżet na rok 2010,

b)     realizacja Funduszu Mikroprojektów Programu Operacyjnego Współpracy                Zagranicznej RCZ-RP 2007-2013.

 

Wydane zarządzenia:


 1. Zarządzenie nr 78/2009 z dnia 26 października 2009r. w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków w budżecie miasta na rok 2009.
 2. Zarządzenie nr 79/2009 z dnia 30 października 2009r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości,
 3. Zarządzenie nr 80/2009 z dnia 2 listopada 2009r. w sprawie zasad zwrotu kosztów przejazdu uczniów niepełnosprawnych oraz ich rodziców, opiekunów lub opiekunów prawnych z miejsca zamieszkania do szkoły lub ośrodka umożliwiającego realizację obowiązku szkolnego i obowiązku nauki lub opiekunów prawnych własnymi środkami komunikacji.

 

 

Powrót

Załączniki

 • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:sprawozdanie Burmistrza Miasta Duszniki-Zdrój za okres od 20 października 2009r. do 17 listopada 2009r.
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Dusznikach-Zdrój
Informację opublikował:Barbara Rodak
Data publikacji:18.11.2009 14:17
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Informację aktualizował:Barbara Rodak
Data aktualizacji:18.11.2009 14:17