OGŁOSZENIE O SESJI
Dnia 29 grudnia 2016 r. (czwartek)
o godz. 1400 w sali posiedzeń Urzędu Miasta
w Dusznikach-Zdroju 
(s. nr 17/II piętro), Rynek 6 odbędzie się

XXIX SESJA
RADY MIEJSKIEJ
W DUSZNIKACH-ZDROJU

Porządek obrad XXIX sesji:
1. Otwarcie obrad sesji.
2. Wystąpienia zaproszonych gości.
3. Przedstawienie porządku obrad.
4. Rozpatrzenie projektów uchwał oraz podjęcie uchwał w sprawach:
a) wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gminnej;
b) przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Duszniki-Zdrój na lata 2017-  2025;.
c) uchwalenia „Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2017”;
d) opłaty za świadczenia udzielane w Przedszkolu Publicznym prowadzonym przez Gminę Duszniki-Zdrój;
e) zmiany uchwały nr XXVII/147/16 Rady Miejskiej w Dusznikach-Zdroju w sprawie określenia wysokości stawek w podatku od nieruchomości na 2017 rok;
f) zmiany uchwały nr XXVIII/158/16 Rady Miejskiej w Dusznikach-Zdroju w sprawie opłaty targowej i ustalenia jej wysokości;
g) wprowadzenia zmian w budżecie gminy Duszniki-Zdrój na 2016;
h) zmian wieloletniej prognozy finansowej gminy Duszniki-Zdrój na lata 2016 - 2025 ;
i) zatwiedzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Dusznikach-Zdroju na I półrocze 2017 r.
5. Rozpatrzenie projektu uchwały budżetowej gminy Duszniki-Zdrój na rok 2017 oraz wieloletniej prognozy finansowej na lata 2017 – 2025.
a) odczytanie uchwały nr III/309/2016 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z dnia 12 grudnia 2016 roku w sprawie opinii o przedłożonym przez Burmistrza Miasta Duszniki-Zdrój projekcie uchwały budżetowej na 2017 rok;
b) odczytanie uchwały nr III/311/2016 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z dnia 12 grudnia 2016 roku w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu gminy Duszniki-Zdrój przedstawionego w projekcie uchwały budżetowej na 2017 rok;
c) odczytanie uchwały nr III/310/2016 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z dnia 12 grudnia 2016 roku w sprawie opinii o projekcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Duszniki-Zdrój przedstawionej wraz z projektem uchwały budżetowej na rok 2017;
d) odczytanie opinii Komisji Finansów;  
e) uchwalenie budżetu gminy Duszniki-Zdrój na 2017 rok;
f) uchwalenie wieloletniej prognozy finansowej gminy Duszniki-Zdrój na lata 2017-2025.
6. Przedłożenie planu pracy Rady Miejskiej na I półrocze 2017 roku.
7. Sprawozdanie Burmistrza z działalności między sesjami.
8. Interpelacje, zapytania, wolne wnioski.
9. Przyjęcie protokołu z XXVIII sesji Rady Miejskiej w Dusznikach-Zdroju z dnia 29 listopada 2016 r.
10. Sprawy różne.
11. Zamknięcie obrad XXIX sesji Rady Miejskiej w Dusznikach-Zdroju.

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zawiadomienie o XXIX sesji Rady Miejskiej w Dusznikach-Zdroju, która odbędzie się dnia 29 grudnia 2016 r.
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Monika Kuchejda
Data publikacji:22.12.2016 11:29
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Informację aktualizował:Monika Kuchejda
Data aktualizacji:22.12.2016 11:29