ZARZĄDZENIE NR 78/2009

BURMISTRZA MIASTA DUSZNIKI ZDRÓJ

Z DNIA 26 października 2009 r.

 

W sprawie zmian w planie dochodów i wydatków w budżecie na rok 2009.

 

 

                Na podstawie art. 188 ust. 1,2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych /Dz.U.Nr.249 poz.2014 ze zmianami/

Burmistrz Miasta Duszniki Zdrój zarządza co następuje:

 

§ 1.

 

1. Dokonać zmian w planie dochodów budżetowych, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.

 

2. Dokonać zmian w planie wydatków budżetowych, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.

 

§ 2.

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

Uzasadnienie:

Wprowadzone zmiany dotyczą zwiększenia środków finansowych z tytułu:

- dotacji celowej z budżetu państwa w kwocie  12 000 zł, z przeznaczeniem na sfinansowanie zakupu pomocy dydaktycznych do miejsc zabaw w szkole w ramach Rządowego Programu wspierania w latach 2009-2014 organów prowadzących w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w klasach I-III "Radosna szkoła",

- dotacji celowej z budżetu państwa w kwocie 29 380 zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym.

 

W załączniku nr 2 zwiększono środki finansowe w związku z otrzymanymi dotacjami oraz  wprowadzono korektę do Zarządzenia nr 75 Burmistrza Miasta  a dotyczą rozdysponowanie rezerwę budżetową na zadanie inwestycyjne.

 

 

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zarządzenie Burmistrza Miasta Duszniki Zdrój z dnia 26 października 2009r. w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków w budżecie na rok 2009
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Dusznikach-Zdrój
Informację opublikował:Barbara Rodak
Data publikacji:27.10.2009 14:44
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Informację aktualizował:Barbara Rodak
Data aktualizacji:27.10.2009 14:46