OGŁOSZENIE O SESJI

Dnia 29 września 2016 r. (czwartek)

o godz. 1400 w sali posiedzeń Urzędu Miasta

w Dusznikach-Zdroju

(s. nr 17/II piętro), Rynek 6 odbędzie się

 

XXV SESJA

RADY MIEJSKIEJ

W DUSZNIKACH-ZDROJU

 

 

 

 

Porządek obrad XXV sesji:

 1. Otwarcie obrad sesji.

 2. Przedstawienie porządku obrad.

 3. Przygotowanie placówek oświatowych do nowego roku szkolnego 2016/2017.

 4. Informacja z realizacji budżetu gminy Duszniki-Zdrój za I półrocze 2016 r. oraz informacja o realizacji wieloletniej prognozy finansowej za I półrocze 2016 r.

 5. Rozpatrzenie projektów uchwał oraz podjęcie uchwał w sprawach:

  a) wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Duszniki-Zdrój na rok 2016,

  b) wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gminnej dz. nr 109/4 AM-4 obręb Centrum,

  c) wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gminnej , część działki nr 92/8 AM-2 obręb Zdrój.

 6. Sprawozdanie Burmistrza z działalności między sesjami.

 7. Interpelacje, zapytania, wolne wnioski.

 8. Przyjęcie protokołu z XXII sesji Rady Miejskiej w Dusznikach-Zdroju z dnia 29 czerwca 2016 r. oraz z XXIII sesji Rady Miejskiej w Dusznikach-Zdroju z dnia 25 sierpnia 2016 r.

 9. Sprawy różne.

 10. Zamknięcie obrad XXV sesji Rady Miejskiej w Dusznikach-Zdroju.

 

 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej

w Dusznikach-Zdroju

 

/-/ Andrzej Rymarczyk

Powrót

Załączniki

 • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zawiadomienie o XXV sesji Rady Miejskiej, dnia 29 września 2016
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Monika Kuchejda
Data publikacji:21.09.2016 11:07
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Informację aktualizował:Monika Kuchejda
Data aktualizacji:21.09.2016 11:09