OGŁOSZENIE O SESJI

Dnia 25 sierpnia 2016 r. (czwartek)

o godz. 1400 w sali posiedzeń Urzędu Miasta

w Dusznikach-Zdroju

(s. nr 17/II piętro), Rynek 6 odbędzie się

 

XXIII SESJA

RADY MIEJSKIEJ

W DUSZNIKACH-ZDROJU

 

 

 

 

Porządek obrad XXIII sesji:

 1. Otwarcie obrad sesji.

 2. Przedstawienie porządku obrad.

 3. Informacja dot. XVI Święta Papieru oraz o wystawach organizowanych w Muzeum Papiernictwa w pierwszym półroczu 2016 r.

 4. Informacja o przebiegu 71 Międzynarodowego Festiwalu Chopinowskiego w Dusznikach-Zdroju.

 5. Czystość i porządek w mieście.

 6. Rozpatrzenie projektów uchwał oraz podjęcie uchwał w sprawach:

  a) wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Duszniki-Zdrój na rok 2016,

  b) szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów,

  c) określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Gminy Duszniki-Zdrój,

  d) wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Gminy Duszniki-Zdrój,

  e) uchylenia Uchwały nr XXIII/98/12 Rady Miejskiej w Dusznikach-Zdroju z dnia 29 maja 2012 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Duszniki-Zdrój.

  f) wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gminnej,

  g) zawiadomienia Rzecznika Dyscypliny Finansów Publicznych o ujawnionym przypadku naruszenia dyscypliny finansów publicznych,

  h) kontroli inwestycji pn. „Budowa toru wrotkarskiego”,

  i) zmiany w składzie Komisji ds. Społeczno-Kulturalnych, Oświaty, Zdrowia, Sportu i Turystyki Rady Miejskiej w Dusznikach-Zdroju,

  j) nadania Honorowego Obywatelstwa Miasta Duszniki-Zdrój,

  k) uznania skargi za bezzasadną.

 7. Sprawozdanie Burmistrza z działalności między sesjami.

 8. Interpelacje, zapytania, wolne wnioski.

 9. Przyjęcie protokołu z XXII sesji Rady Miejskiej z dnia 29 czerwca 2016 r.

 10. Sprawy różne.

 11. Zamknięcie obrad XXIII sesji Rady Miejskiej w Dusznikach-Zdroju.

 

 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej

w Dusznikach-Zdroju

/-/ Andrzej Rymarczyk

Powrót

Załączniki

 • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zawiadomienie o XXIII sesji Rady Miejskiej, dnia 25 sierpnia 2016 r.
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Monika Kuchejda
Data publikacji:19.08.2016 08:17
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Informację aktualizował:Monika Kuchejda
Data aktualizacji:19.08.2016 08:17