Zarządzenie nr 77/2009

Burmistrza Miasta Duszniki-Zdrój

z dnia 13 października 2009 r.


w sprawie przeznaczenia do sprzedaży lokalu użytkowego


Na podstawie art.30 ust.2 pkt.3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym /Dz. U. Nr 13 poz. 74 z póź. zm./, art.11, art.25 ust.1, ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami /Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603/ oraz uchwały Nr XVII/98/2004 Rady Miejskiej w Dusznikach-Zdroju z dnia 27.01.2004 r. w sprawie szczegółowych zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Duszniki Zdrój zarządzam co następuje:


§ 1.

Przeznacza się do sprzedaży na rzecz najemcy lokal użytkowy nr 1a znajdujący się w budynku komunalnym położonym na terenie Miasta Duszniki Zdrój przy ul. Mickiewicza 11.


§ 2.

Wraz ze sprzedażą lokalu użytkowego następuje sprzedaż części gruntu z działki nr 174/4 AM-5 obręb Centrum niezbędnego do racjonalnego korzystania z całego budynku.


§ 3.

Cenę kosztów związanych z przygotowaniem nieruchomości do sprzedaży pokrywają nabywcy.


§ 4.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zarządzenie nr 77/2009 Burmistrza Miasta Duszniki-Zdrój z dnia 13 października 2009 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży lokalu użytkowego
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Tomasz Kocyła
Data publikacji:13.10.2009 11:30
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Informację aktualizował:Tomasz Kocyła
Data aktualizacji:13.10.2009 11:30