Zarządzenie nr 68/2009

Burmistrza Miasta Duszniki-Zdrój

z dnia 31 sierpnia 2009 r.


w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu działek budowlanych


Na podstawie art.30 ust.2 pkt.3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym /Dz. U. Nr 13 poz. 74 z póź. zm./, art.11, art.25 ust.1, ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami /Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603/ oraz uchwały Nr XVII/98/2004 Rady Miejskiej w Dusznikach-Zdroju z dnia 27.01.2004 r. w sprawie szczegółowych zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Duszniki Zdrój zarządzam co następuje:


§ 1.


Przeznacza się do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego nieruchomości niezabudowane:

  • działka nr 448/4 AM-9 obręb Centrum o powierzchni 757 m²

  • działka nr 448/5 AM-9 obręb Centrum o powierzchni 720 m²§ 2.


Do wykonania zarządzenia upoważniony jest Burmistrz Miasta Duszniki Zdrój.§ 3.


Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Powrót

Pokaż komentarz

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zarządzenie nr 68/2009 Burmistrza Miasta Duszniki-Zdrój z dnia 31 sierpnia 2009 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu działek budowlanych
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Tomasz Kocyła
Data publikacji:08.10.2009 07:25
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Informację aktualizował:Tomasz Kocyła
Data aktualizacji:08.10.2009 07:25