ZARZĄDZENIE NR 74/2009

BURMISTRZA MIASTA DUSZNIKI ZDRÓJ

Z DNIA 24 WRZEŚNIA 2009 R.

 

W sprawie zmian w planie dochodów i wydatków w budżecie na rok 2009.

 

 

                Na podstawie art. 188 ust. 1,2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych /Dz.U.Nr.249 poz.2014 ze zmianami/

Burmistrz Miasta Duszniki Zdrój zarządza co następuje:

 

§ 1.

 

1. Dokonać zmian w planie dochodów budżetowych, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.

 

2. Dokonać zmian w planie wydatków budżetowych, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.

 

§ 2.

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Uzasadnienie:

Wprowadzone zmiany dotyczą zmian w planie dotacji celowych na rok 2009 w dziale 852 Pomoc społeczna zgodnie z pismem  PS-III-3050-124/09 Wojewody Dolnośląskiego oraz zmiany pomiędzy rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej.

 

 

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zarządzenie Burmistrza Miasta Duszniki Zdrój z dnia 24 września 2009r. w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków w budżecie na rok 2009
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Dusznikach-Zdrój
Informację opublikował:Barbara Rodak
Data publikacji:07.10.2009 10:03
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Informację aktualizował:Barbara Rodak
Data aktualizacji:07.10.2009 10:11