Sprawozdanie

Burmistrza Miasta Duszniki-Zdrój na okres od 25 sierpnia do 14września 2009r.

 

 

  1. W dniu 28 sierpnia br. we Wrocławiu spotkałem się z V-ce Marszałkiem Woj. Dolnośląskiego  (Roman) oraz członkiem zarządu (Szczygieł) w sprawie ewentualnego pozyskania środków z Regionalnego Programu Operacyjnego oraz innych możliwie dostępnych źródeł finansowania inwestycji.
  2. W dniu 1 września 2009r- inauguracja nowego roku szkolnego 2009/2010  z moim udziałem odbyła się w Rynku dla wszystkich jednostek oświatowych, funkcjonujących na terenie naszego miasta.
  3. W dniu 3 września br. odbyło się kolejne spotkanie konsultacyjne w sprawie planów zagospodarowania przestrzennego Zieleńca i Miasta Duszniki-Zdrój.
  4. W dniu 9 września br. w Urzędzie Miasta spotkałem się ze Starostą Krzysztofem Baldy m.in. w sprawie modernizacji i remontu drogi powiatowej 3301.D na odcinku Zieleniec- Duszniki-Zdrój.
  5. W dniu 14 września br.  podpisałem „porozumienie” pomiędzy Powiatem Kłodzkim jako „Inwestorem Bezpośrednim” reprezentowanym przez Starostę Krzysztofa Baldy i V-ce Starostę Marka Bogdał a Gmina Duszniki-Zdrój. Przedmiotem porozumienia jest realizacja projektu budowlanego dla zadania PN. „Przebudowa drogi  powiatowej nr 3301D na odcinku Zieleniec- Duszniki-Zdrój”

 

 

Wydane zarządzenia:

· Zarządzenie nr 62/09 Burmistrza Miasta Duszniki-Zdrój z dnia 24 sierpnia 2009r. w sprawie: powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego PN. „ Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego inwestycyjnego w wysokości 2 567 000.

· Zarządzenie nr 63/2009 Burmistrza Miasta Duszniki-Zdrój z dnia 25 sierpnia 2009r. w sprawie: zmian w planie dochodów i wydatków w budżecie na rok 2009r.

· Zarządzenie nr 64/2009 Burmistrza Miasta Duszniki-Zdrój z dnia 25 sierpnia 2009r. w sprawie: utworzenia rachunku dochodów własnych przy Urzędzie Miejskim w Dusznikach-Zdroju.

· Zarządzenie nr 65/2009 Burmistrza Miasta Duszniki-Zdrój z dnia 27 sierpnia 2009r. w sprawie : opracowania projektu budżetu na rok 2010.

· Zarządzenie nr 66/2009 Burmistrza Miasta Duszniki-Zdrój z dnia 31 sierpnia 2009r. w sprawie: zmian w planie dochodów i wydatków w budżecie miasta na rok 2009r.

· Zarządzenie nr 67/2009 Burmistrza Miasta Duszniki-Zdrój z dnia 31 sierpnia 2009r. w sprawie: przeznaczenia do sprzedaży lokalu mieszkalnego.

· Zarządzenie nr 68/2009 Burmistrza Miasta Duszniki-Zdrój z dnia 31 sierpnia 2009r.  w sprawie: przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu działek budowlanych.

· Zarządzenie nr 69/2009 Burmistrza Miasta Duszniki-Zdrój z dnia 4 września 2009r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży lokali mieszkalnych.

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:sprawozdanie Burmistrza Miasta Duszniki-Zdrój za okres od 25 sierpnia do 14 września 2009r.
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Dusznikach-Zdrój
Informację opublikował:Barbara Rodak
Data publikacji:21.09.2009 13:23
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Informację aktualizował:Barbara Rodak
Data aktualizacji:21.09.2009 13:23