Zarządzenie nr 62/09

Burmistrza Miasta Duszniki Zdrój

z dnia 24 sierpnia 2009 r.

 

 

w sprawie: powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego  pn. „ Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego inwestycyjnego w wysokości 2 567 000 PLN”.

 

Na podstawie art. 19 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2007 r., nr 223, poz. 1655) zarządzam co następuje:

 

§ 1

Powołuję Komisję przetargową do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego inwestycyjnego w wysokości 2 567 000 PLN”.

 

w składzie:

 

1.        Wiesław Bator – przewodniczący

2.        Elżbieta Błasiak – członek

3.        Agnieszka Fituch  – sekretarz

 

 

§2

Do zadań komisji należy ocena spełniania przez wykonawców warunków udziału w postępowaniu oraz badanie i ocena ofert.

 

§ 3

Komisja przetargowa po zakończeniu prac przedkłada do akceptacji propozycję wykluczenia wykonawcy, odrzucenia oferty oraz wyboru najkorzystniejszej oferty lub występuje z wnioskiem o unieważnieniu postępowania.

 

§ 4

Komisja przetargowa rozpoczyna swoją pracę z dniem powołania, a kończy  w dniu ostatecznego zakończenia postępowania, tj. w dniu podpisania umowy lub unieważnienia postępowania.

 

§ 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i obowiązuje w ramach tego postępowania.

 

 

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:zarządzenie nr 62/2009 Burmistrza Miasta Duszniki Zdrój z dnia 24 sierpnia 2009r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. "Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego inwestycyjnego w wysokości 2 567 000 PLN"
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Dusznikach-Zdrój
Informację opublikował:Barbara Rodak
Data publikacji:31.08.2009 13:57
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Informację aktualizował:Barbara Rodak
Data aktualizacji:31.08.2009 13:57