Zarządzenie nr 60/2009

Burmistrza Miasta Duszniki-Zdrój

z dnia 28.07.2009 r.

 

w sprawie przeznaczenia do sprzedaży lokali mieszkalnych 

 

Na podstawie  art. 30 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym /Dz. U. Nr  13 poz. 74 z późn. zm./,  art. 11, art. 25 ust. 1, ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami /Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603/ oraz uchwały Nr XVII/98/2004 Rady Miejskiej w Dusznikach-Zdroju z dnia 27.01.2004 r. w sprawie szczegółowych zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Duszniki Zdrój zarządzam co następuje:

 

§ 1.

Przeznacza się do sprzedaży na rzecz najemców lokale mieszkalne znajdujące się w budynkach komunalnych położonych na terenie miasta Duszniki Zdrój, wymienione w wykazie stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

 

§ 2.

Wraz ze sprzedażą lokali mieszkalnych następuje sprzedaż lub oddanie w użytkowanie wieczyste części gruntu niezbędnego do racjonalnego korzystania z całego budynku.

 

§ 3.

Cenę kosztów związanych z przygotowaniem nieruchomości do sprzedaż pokrywają nabywcy.

 

§ 4.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

Załącznik nr 1 do  zarządzenia Nr 60/2009

Burmistrza Miasta Duszniki-Zdrój 

z dnia 2009-07-28

 

L.p.

Położenie lokalu mieszkalnego

Nr działki

Obręb

1.

Duszniki Zdrój ul. Wybickiego 1/2

260         AM-8

Centrum

2.

Duszniki Zdrój ul. Wybickiego 1/5

260         AM-8

Centrum

3

Duszniki Zdrój ul. Stroma 2/5

170/1      AM-5

Centrum

4

Duszniki Zdrój ul. Hanki Sawickiej 4/3

259/28    AM-8

Centrum

 

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:zarządzenie nr 60/2009 Burmistrza Miasta Duszniki-Zdrój z dnia 28 lipca 2009r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży lokali mieszkalnych
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Dusznikach-Zdrój
Informację opublikował:Barbara Rodak
Data publikacji:27.08.2009 14:32
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Informację aktualizował:Barbara Rodak
Data aktualizacji:27.08.2009 14:35