OGŁOSZENIE O SESJI

Dnia 28 kwietnia 2016 r. (czwartek)

o godz. 1400 w sali posiedzeń Urzędu Miasta

w Dusznikach-Zdroju

(s. nr 17/II piętro), Rynek 6 odbędzie się

 

XIX SESJA

RADY MIEJSKIEJ

W DUSZNIKACH-ZDROJU

 

 

 

 

Porządek obrad XIX sesji:

 

 1. Otwarcie obrad sesji.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Podjęcie okolicznościowej uchwały w sprawie uczczenia 1050 rocznicy chrztu Polski.
 4. Podsumowanie inwestycji w mieście w roku 2015.
 5. Miejski Zespół Szkół plany rekrutacji na rok szkolny 2016/2017.
 6. Organizacja imprez kulturalnych  w sezonie letnim 2016.
 7. Rozpatrzenie projektów uchwał oraz podjęcie uchwał w sprawach:
 1. wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej oznaczonej geodezyjnie jako nr 52/3 AM-1.
 2. wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gminnych,
 3. wprowadzenia zmian w budżecie gminy Duszniki-Zdrój na 2016 r.,
 4. zmian wieloletniej prognozy finansowej Gminy Duszniki-Zdrój,
 5. odwołania ze składu Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Dusznikach-Zdroju,
 6. zmiany w składzie Komisji Finansów Rady Miejskiej w Dusznikach-Zdroju.
 1. Sprawozdanie Burmistrza z działalności między sesjami.
 2. Interpelacje, zapytania, wolne wnioski.                                     
 3. Przyjęcie protokołu z XVIII sesji Rady Miejskiej z dnia 31 marca 2016 r.
 4. Sprawy różne.
 5. Zamknięcie obrad XIX sesji Rady Miejskiej w Dusznikach-Zdroju.

 

 

 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej

w Dusznikach-Zdroju

 

/-/ Andrzej Rymarczyk

Powrót

Załączniki

 • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zawiadomienie o XIX sesji Rady Miejskiej 28 kwietnia 2016 r.
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Monika Kuchejda
Data publikacji:26.04.2016 11:19
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Informację aktualizował:Monika Kuchejda
Data aktualizacji:26.04.2016 11:21