OGŁOSZENIE O SESJI

Dnia 31 marca 2016 r. (czwartek)

o godz. 1400 w sali posiedzeń Urzędu Miasta

w Dusznikach-Zdroju

(s. nr 17/II piętro), Rynek 6 odbędzie się

 

XVIII SESJA

RADY MIEJSKIEJ

W DUSZNIKACH-ZDROJU

 

 

Porządek obrad XVIII sesji:

 

1.         Otwarcie obrad sesji.

2.         Przedstawienie porządku obrad.

3.         Zieleń miejska – utrzymanie, pielęgnacja, plany i koszty utrzymania.

4.         Podsumowanie zimowego utrzymania dróg i chodników w mieście w sezonie zimowym 2015-2016.

5.         Sprawozdanie z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dusznikach-Zdroju za 2015 rok.

6.         Rozpatrzenie projektów uchwał oraz podjęcie uchwał w sprawach:

a)         zmiany uchwały nr XVI/82/16 Rady Miejskiej w Dusznikach-Zdroju z dnia 28 stycznia 2016 r. w sprawie zaciągnięcia zobowiązania dotyczącego leasingu operacyjnego z opcją wykupu pojazdu BUS,

b)         wprowadzenia zmian w budżecie Gminy na rok 2016,

c)         wieloletniej prognozy finansowej Gminy,

d)         utworzenia Żłobka w Dusznikach-Zdroju u ustalenia jego statutu.

e)         zmiany nazwy przedszkola Publicznego z Grupą Żłobkową w Dusznikach-Zdroju,

f)         programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Duszniki-Zdrój w 2016 r.,

g)         uchwalenia „Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz przeciwdziałania Narkomanii” na rok 2016,

h)         zmiany uchwały Nr XXII/92/12 Rady Miejskiej w Dusznikach - Zdroju z dnia 26 kwietnia 2012 r. w sprawie nadania Statutu  Ośrodka Pomocy Społecznej w Dusznikach-Zdroju,

i)          wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gminnych,

j)          wyrażenia zgody na oddanie nieruchomości w użyczenie oraz odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy użyczenia,

k)         stwierdzenia wygaśnięcia członkostwa w  Komisji Finansów Rady Miejskiej w Dusznikach – Zdroju,

l)          stwierdzenia wygaśnięcia członkostwa w Komisji ds. Społeczno - Kulturalnych, Oświaty, Zdrowia, Sportu i Turystyki, Rady Miejskiej w Dusznikach-Zdroju,

m)        stwierdzenia wygaśnięcia członkostwa w Komisji Uzdrowiskowej i Spraw Gospodarczo-Technicznych Rady Miejskiej w Dusznikach-Zdroju,

n)         zmiany w składzie Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Dusznikach-Zdroju,

o)         stwierdzenia wygaśnięcia pełnienia funkcji Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Dusznikach – Zdroju.

7.         Wybór nowego Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Dusznikach-Zdroju

a)         powołanie Komisji Skrutacyjnej,

b)         zgłaszanie kandydatów na Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Dusznikach-Zdroju,

c)         dokonanie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Dusznikach-Zdroju,

d)         podjęcie uchwały o wyborze Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Dusznikach - Zdroju.

8.         Interpelacje, zapytania, wolne wnioski.

9.         Sprawozdanie Burmistrza z działalności między sesjami.                                                       

10.       Przyjęcie protokołu z XVII sesji Rady Miejskiej z dnia 25 lutego 2016 r.

11.       Sprawy różne.

12.       Zamknięcie obrad XVIII sesji Rady Miejskiej w Dusznikach-Zdroju

 

Przewodniczący Rady Miejskiej

w Dusznikach-Zdroju

 

/-/ Andrzej Rymarczyk

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zawiadomienie o XVIII sesji Rady Miejskiej dnia 31 marca 2016
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Monika Kuchejda
Data publikacji:24.03.2016 10:05
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Informację aktualizował:Monika Kuchejda
Data aktualizacji:24.03.2016 10:50