UCHWAŁA NR XVI/89/16
RADY MIEJSKIEJ W DUSZNIKACH-ZDROJU
z dnia 28 stycznia 2016 r.
w sprawie stanowisko Rady Miejskiej w Dusznikach-Zdroju w związku z zamiarem likwidacji przez
Powiat Kłodzki Domu Wczasów Dziecięcych w Dusznikach-Zdroju.
Na podstawie: art. 18. ust. 1. ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2015 r.,
poz. 1515, poz.1045, poz. 1890 ) oraz § 37 ust. 2 Statutu Miasta Duszniki-Zdrój , Rada Miejska w Dusznikach-
Zdroju uchwala co następuje:
§ 1. 1. Rada Miejska w Dusznikach-Zdroju wyraża swój zdecydowany sprzeciw wobec zamiaru likwidacji
przez Powiat Kłodzki Domu Wczasów Dziecięcych w Dusznikach-Zdroju.
2. Rada Miejska w Dusznikach-Zdroju zwraca się do Zarządu Powiatu Kłodzkiego o wycofanie się z
zamiaru likwidacji Domu Wczasów Dziecięcych w Dusznikach-Zdroju.
3. Rada Miejska w Dusznikach-Zdroju zwraca się do Rady Powiatu Kłodzkiego – o podjęcie działań
zmierzających do wycofania się Zarządu Powiatu Kłodzkiego z podjętej decyzji i nie podejmowanie uchwały w
sprawie likwidacji Domu Wczasów Dziecięcych w Dusznikach-Zdroju.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodniczący Rady
Miejskiej w Dusznikach-
Zdroju
Andrzej Rymarczyk

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:UCHWAŁA NR XVI/89/16 RADY MIEJSKIEJ W DUSZNIKACH-ZDROJU z dnia 28 stycznia 2016 r. w sprawie stanowisko Rady Miejskiej w Dusznikach-Zdroju w związku z zamiarem likwidacji przez Powiat Kłodzki Domu Wczasów Dziecięcych w Dusznikach-Zdroju.
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Monika Kuchejda
Data publikacji:04.02.2016 14:31
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Informację aktualizował:Monika Kuchejda
Data aktualizacji:04.02.2016 14:31