Zarządzenie nr 49/09

Burmistrza Miasta Duszniki Zdrój

z dnia 17 czerwca 2009 r.

 

 

w sprawie: powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie zadania pn. „ Utrzymanie i zarządzanie cmentarzem komunalnym w Dusznikach Zdroju”.

 

Na podstawie art. 19 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2007 r., nr 223, poz. 1655 z późn. zmianami) zarządzam co następuje:

 

§ 1

Powołuję Komisję przetargową do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie zadania pn. „Utrzymanie i zarządzanie cmentarzem komunalnym w Dusznikach Zdroju” w składzie:

 

  1. Wiesław Bator – przewodniczący
  2. Agnieszka Fituch – członek
  3. Ewa Zilbert  – sekretarz

 

 

§2

Do zadań komisji należy ocena spełniania przez wykonawców warunków udziału w postępowaniu oraz badanie i ocena ofert.

 

§ 3

Komisja przetargowa po zakończeniu prac przedkłada do akceptacji propozycję wykluczenia wykonawcy, odrzucenia oferty oraz wyboru najkorzystniejszej oferty lub występuje z wnioskiem o unieważnieniu postępowania.

 

§ 4

Komisja przetargowa rozpoczyna swoją pracę z dniem powołania, a kończy  w dniu ostatecznego zakończenia postępowania, tj. w dniu podpisania umowy lub unieważnienia postępowania.

 

§ 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i obowiązuje w ramach tego postępowania.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:zarządzenie nr 49/2009 Burmistrza Miasta Duszniki-Zdrój z dnia 17 czerwca 2009r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie zadania pn "Utrzymanie i zarządzanie cmentarzem komunalnym w Dusznikach Zdroju".
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Dusznikach-Zdrój
Informację opublikował:Barbara Rodak
Data publikacji:06.07.2009 10:59
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Informację aktualizował:Barbara Rodak
Data aktualizacji:06.07.2009 10:59