Sprawozdanie Burmistrza Miasta Duszniki Zdrój
za okres od 21 maja do 18 czerwca 2009r.

 

 

1.                   W dniach 23-24 maja 2009r. byłem organizatorem „Święta Koguta” z udziałem miasta Oława, Kurzędnik, Kurów, Dusznik Zdroju i Powiatu Oławskiego. Było to wydarzenie promocyjne, kulturalne i sportowe. Wykonano wspólne zdjęcie z mieszkańcami naszego miasta, które ewentualnie będzie wykorzystane do publikacji promocyjnych.

2.                   W dniu 27 maja br. Z-ca Burmistrza uczestniczył w Sesji Rady Powiatu Kłodzkiego, która odbyła się w Nowej Rudzie. Dokonana została ocena bezpieczeństwa w Powiecie Kłodzkim. Ocena dotyczyła funkcjonowania Policji Państwowej, Straży Pożarnej, Straży Granicznej, Inspekcji Transportu Drogowego, Sanepidu, GOPR. Przekazano również informację dot. Powiatowego Urzędu Pracy (walka z bezrobociem- realizacja programu oraz działania podejmowane przez Powiatową Radę Zatrudnienia). Podjęta została dyskusja na temat infrastruktury drogowej na terenie powiatu kłodzkiego. Fatalny stan techniczny dróg powiatowych, wymaga bardzo wysokich środków, których obecnie Powiat Kłodzki nie posiada.

3.                   W dniu 30 maja 2009r. Sekretarz Gminy uczestniczył w posiedzeniu Rady Nadzorczej Zespołu Uzdrowisk Kłodzkich, na którym została przekazana informacja w zakresie podjęcia współpracy Gminy z ZUK dotycząca wspólnych działań zmierzających do dokończenia badań zasobów wód termalnych
i ewentualnej przyszłej wspólnej eksploatacji tych wód.

4.                   W dniu 01.06.2009 r. w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Dolnośląskiego zostały złożone wnioski o dofinansowanie projektów planowanych do realizacji w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego Priorytet nr 6 :

o        Działanie nr 6.1 Turystyka uzdrowiskowa –1 wniosek „Spacerkiem z Chopinem –budowa i modernizacja przestrzeni publicznej uzdrowiska Duszniki Zdrój,

o        Działanie nr 6.2 Turystyka aktywna – 3 wnioski „ Budowa i modernizacja infrastruktury sportowej przeznaczonej do uprawiania turystyki aktywnej – Jamrozowi Polana”, „Budowa toru wrotkarskiego”, „Budowa hali widowiskowo-sportowej w Dusznikach Zdroju”.

5.                   W dniach 04-06 czerwca br. uczestniczyłem w Muszynie w XVIII Kongresie Uzdrowisk Polskich. Temat przewodni: „Innowacyjne kierunki rozwoju turystyki uzdrowiskowej i lecznictwa uzdrowiskowego”.

6.                   W dniach 04-07 czerwca br. odbyły się w Dusznikach Mistrzostwa Polski w Brydżu Sportowym Niewidomych i Słabowidzących (36 uczestników). Uczestniczyłem w uroczystym zakończeniu mistrzostw wręczając najlepszym i uczestnikom puchary i dyplomy.

7.                   W dniu 8 czerwca br. w Urzędzie Miasta  przedstawicielom jednostek oświatowych wręczyłem nagrody i dokonałem podsumowania konkursu ekologicznego „Odpadów segregowanie to środowiska ratowanie”. Konkurs dofinansowany przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu.

8.                   W dniu 8 czerwca br. spotkałem się z Organizatorem VI Królewskiego Rajdu Samochodów Zabytkowych Jabłonna k/Warszawy- Duszniki Zdrój p. Maciejem Rzepeckim.

9.                   W dniu 12 czerwca br. dokonałem otwarcia wspomnianego wyżej Rajdu w Rynku gdzie odbyło się prezentacja i próba sportowa samochodów zabytkowych. W godzinach wieczornych wręczyłem puchar oraz materiały promocyjne naszego miasta dla uczestników Rajdu.

10.                W dniu 16 czerwca br. dokonaliśmy uroczystego odsłonięcia tablicy pamiątkowej na Czarnym Stawie im. Czecha Nowackiego.

11.                W dnach 18-21 czerwca br. będę przebywał z wizytą partnerską w Hoya/Weser.

12.                W dniu 16 czerwca br. p. Andrzej Merkur reprezentował gminę Duszniki Zdrój oraz Fundację Festiwali Chopinowskich na spotkaniu w Warszawie, zorganizowanym przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego w związku z przypadającą w roku przyszłym 200 rocznicą urodzin Fryderyka Chopina. Celem spotkania było omówienie najistotniejszych założeń programu roku 2010.

13.                W dniu 16 czerwca 2009r. podpisałem ze Stowarzyszeniem Aktywnego Wspierania Gospodarki we Wrocławiu umowę partnerską dotyczącą wspólnej realizacji projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki „Kompleksowe wsparcie dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w gminach powiatu kłodzkiego”, w ramach wspólnych działań został złożony wniosek o dofinansowanie i w przypadku uzyskania dofinansowania udział Gminy (jednostek organizacyjnych) będzie polegał na  udostępnieniu pomieszczeń (sal) na prowadzanie zajęć z osobami zakwalifikowanymi do programu.

 

Wydane zarządzenia:

 1. Zarządzenie Nr 39/2009 z dnia  21 maja 2009 r. w sprawie ustalenia maksymalnego miesięcznego wynagrodzenia i dodatku funkcyjnego dla kierowników  i zastępców kierowników jednostek organizacyjnych gminy Duszniki Zdrój.
 2. Zarządzenie Nr 40/2009 z dnia  25 maja 2009 r. w sprawie zmiany składu Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 2 w Dusznikach Zdroju.
 3. Zarządzenie Nr 41/2009 z dnia  28 maja 2009 r. w sprawie ustanowienia dnia wolnego od pracy.
 4. Zarządzenie Nr 42/2009 z dnia  01 czerwca 2009r. w sprawie powierzenia funkcji Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Dusznikach Zdroju.
 5. Zarządzenie Nr 43/2009 z dnia  01 czerwca 2009r. w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków w budżecie miasta roku 2009.
 6. Zarządzenie Nr 44/2009 z dnia  01 czerwca 2009r. w sprawie pobierania jednorazowych opłat za wynajem powierzchni wystawienniczej na nieruchomościach będących własnością Gminy Duszniki Zdrój.
 7. Zarządzenie Nr 45/2009 z dnia  01 czerwca 2009r. w sprawie upoważnienia Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Dusznikach Zdroju do prowadzenia postępowania oraz do wydawania decyzji administracyjnych w sprawach świadczeń z funduszu alimentacyjnego.
 8. Zarządzenie Nr 46/2009 z dnia  01 czerwca 2009r. w sprawie upoważnienia Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Dusznikach Zdroju do prowadzenia postępowania oraz do wydawania decyzji administracyjnych w indywidualnych sprawach z zakresu pomocy społecznej należących do własności gminy.
 9. Zarządzenie Nr 47/2009 z dnia  01 czerwca 2009r. w sprawie upoważnienia Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Dusznikach Zdroju do prowadzenia postępowania oraz do wydawania decyzji administracyjnych w indywidualnych sprawach przyznawania i odmowy przyznania świadczeń rodzinnych.
 10. Zarządzenie Nr 48/2009 z dnia  10 czerwca 2009r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży lokalu mieszkalnego.

 

 

 

Powrót

Załączniki

 • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Sprawozdanie Burmistrza Miasta Duszniki-Zdrój za okres od 21 maja do 18 czerwca 2009r.
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Dusznikach-Zdrój
Informację opublikował:Barbara Rodak
Data publikacji:17.06.2009 11:27
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Informację aktualizował:Barbara Rodak
Data aktualizacji:17.06.2009 11:27