ZARZĄDZENIE NR 45/2009 

Burmistrza Miasta Duszniki Zdrój

z dnia 01 czerwca 2009r.

 

 

 w sprawie : upoważnienia  Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Dusznikach Zdroju do prowadzenia postępowania oraz do wydawania decyzji administracyjnych  w  sprawach świadczeń z funduszu alimentacyjnego.

 

 

  Na podstawie art. 12  ust.2  ustawy z dnia 7 wrzesnia 2007  o pomocy osobom uprawnionym do alimentów ( Dz. U. Nr 192 poz. 1378  z póź. zm.) zarządzam co następuje:

 

 

 

                                                                                              § 1

 

 

 Upoważniam Elżbietę Buc  Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej do prowadzenia postępowania  oraz do wydawania decyzji administracyjnych w  sprawach świadczeń z   funduszu alimentacyjnego.

 

                                                                                              § 2

 

 

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 01.06.2009r.         

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:zarządzenie nr 45/2009 Burmistrza Miasta Duszniki-Zdrój z dnia 01 czerwca 2009r. w sprawie upoważnienia Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Dusznikach Zdroju do prowadzenia postępowania oraz do wydawania decyzji administracyjnych w sprawach świadczeń z funduszu alimentacyjnego
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Dusznikach-Zdrój
Informację opublikował:Barbara Rodak
Data publikacji:09.06.2009 15:21
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Informację aktualizował:Barbara Rodak
Data aktualizacji:10.06.2009 09:24