Zarządzenie nr 7/2009

Burmistrza Miasta Duszniki-Zdrój

z dnia 09.02.2009

 

w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości

 

Na podstawie  art.30 ust.2 pkt.3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym /Dz. U. Nr  13 poz. 74 z póź. zm./,  art.11, art.25 ust.1, ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami /Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603/ oraz uchwały Nr XVII/98/2004 Rady Miejskiej w Dusznikach-Zdroju z dnia 27.01.2004 r. w sprawie szczegółowych zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Duszniki Zdrój zarządzam co następuje:

 

 

§ 1.

Przeznacza się do sprzedaży na pełną własność na rzecz użytkowników wieczystych – Marka Krymuza, Katarzyny Potoczna Krymuza, Izabeli i Lecha Krymuza  nieruchomość położoną na terenie miasta Duszniki Zdrój o numerze geodezyjnym 116/3 AM-3 obręb Zdrój.

 

§ 2.

Cenę kosztów związanych z przygotowaniem nieruchomości do sprzedaż pokrywają  nabywcy.

 

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Powrót

Pokaż komentarz

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zarządzenie nr 7/2009 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Tomasz Kocyła
Data publikacji:23.02.2009 14:10
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Informację aktualizował:Tomasz Kocyła
Data aktualizacji:25.02.2009 11:33