Zarządzenie nr 05/2009

Burmistrza Miasta Duszniki Zdrój

z dnia 05 lutego 2009 r.w sprawie: taryfy dotyczącej cen i stawek opłat za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie gminy Duszniki Zdrój.Na podstawie art. 33 ust. 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. nr 142, poz. 1591 z 2001 r. z późniejszymi zmianami) oraz art. 24 ust. 8 ustawy z dnia 07 czerwca 2001 o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tj. Dz. U. z 2006 r. nr 123, poz. 858 z późniejszymi zmianami) zarządzam co następuje:


§ 1


Przekazuje do wprowadzenia zweryfikowane taryfy, zgodnie ze złożonym wnioskiem z dnia 18 grudnia 2008 r. (załącznik nr 1 do zarządzenia).


§ 2


Wykonanie zarządzenia powierzam Dyrektorowi Zakładu Budżetowego Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Dusznikach Zdroju.


§ 3


Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik nr 1

Do zarządzenia nr 05/2009 

Burmistrza Miasta Duszniki Zdrój 

z dnia 05 lutego 2009 r. Zweryfikowane taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie gminy Duszniki Zdrój:


 

LPNAZWA UŁUGICENA
1

 Dostawa wody pitnej za 1 m3


- dla gospodarstw domowych                       - 2,67 zł. + 7 % VAT

- dla pozostałych odbiorców                         - 2,97 zł. + 7 % VAT


-
-
2

 odbiór ścieków za 1 m            


- z gospodarstw domowych                          - 3,52 zł. + 7% VAT

- od pozostałych odbiorców                         - 3,52 zł. + 7% VAT


-
-

Powrót

Pokaż komentarz

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zarządzenie nr 05/2009 w sprawie: taryfy dotyczącej cen i stawek opłat za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie gminy Duszniki Zdrój.
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Tomasz Kocyła
Data publikacji:23.02.2009 16:55
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Informację aktualizował:Tomasz Kocyła
Data aktualizacji:25.02.2009 11:28