Sprawozdanie

 Burmistrza Miasta Duszniki-Zdrój

za okres od 23 kwietnia do 20 maja 2009r.

 

 

 

1.          Przygotowano:

        - sprawozdanie z realizacji zadań określonych w strategii rozwiązywania problemów społecznych miasta Duszniki- Zdrój.

        - sprawozdanie z działalności Zakładu Budżetowego Gospodarki Komunalnej
           i Mieszkaniowej  w Dusznikach -Zdroju.

        -  projekt Regulaminu Utrzymania Czystości i Porządku dla miasta Duszniki -Zdrój.

        - projekty uchwał Rady Miejskiej, które będą przedmiotem obrad na Sesji
           w dniu 28 maja br.

2.          W dniu 24 kwietnia br. uczestniczyłem w pożegnaniu klas maturalnych

        - spotkanie w Sali Webera

3.          W dniu 29 kwietnia br. spotkałem się z Parafialnym Zespołem Caritas m.in.
w sprawie organizacji festynu „Jarmark Św. Piotra i Pawła”. 

4.          W dniu 01 maja br. wręczyłem „Medale za długoletnie pożycie małżeńskie” dla państwa Gerlach (50 lat) przyznane przez Prezydenta RP.

5.          W dniach od 01 do 06.05 br. odbył się Festiwal „Muzyka Epok”- uczestnictwo między innymi w rozpoczęciu i zakończeniu bardzo udanego festiwalu.

6.          W dniu 6 maja br. uczestniczyłem w Sudeckim Konwencie Prezydentów, Burmistrzów i Wójtów z udziałem Marszałka Województwa Dolnośląskiego Marka Łapińskiego. Spotkanie dotyczyło podziału środków unijnych oraz zasad przyznawania funduszy na rozwój turystyki. Ponadto z udziałem Dyrektora Oddziału „EnergiaPro” w Wałbrzychu Andrzeja Lukasa odbyła się dyskusja w sprawie funkcjonowania oświetlenia ulicznego, między innymi dotyczące prawnego aspektu zarządzania oświetleniem ulicznym.

7.          W dniu 8 maja br. uczestniczyłem w Jeleniej Górze w Konferencji dotyczącej funkcjonowania Gmin Uzdrowiskowych.

8.          W dniu 11 maja 2009r. w Urzędzie Miasta zorganizowałem spotkanie przedstawicieli powiatu kłodzkiego oraz powiatu  ząbkowickiego z firmą EuroCenter S.A. z Warszawy w sprawie zaawansowanych technologicznie systemów do inteligentnego zarządzania bezpieczeństwem osób i mienia oraz doradztwem w organizowaniu fizycznej i technicznej ochrony.

9.          W dniu od 12 maja do 19 maja 2009r. przebywałem na urlopie wypoczynkowym.

 

Wydane zarządzenia:

 

-      Zarządzenie nr 30/2009 z dnia 24.04.2009r. w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków w budżecie roku 2009,

-      Zarządzenie nr 31/2009 z dnia 29.04.2009r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży lokali mieszkalnych,

-      Zarządzenie nr 32/2009 z dnia 05.05.2009r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży lokali mieszkalnych,

-      Zarządzenie nr 33/2009 z dnia 07.05.2009r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży lokali mieszkalnych,

-      Zarządzenie nr 34/2009 z dnia 11.05.2009r. w sprawie wprowadzenia  regulaminu wynagradzania pracowników Urzędu Miejskiego w Dusznikach-Zdroju.

-      Zarządzenie nr 35/2009 z dnia 15.05.2009r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych na terenie miasta Duszniki-Zdrój

-      Zarządzenie nr 36/2009 – z dnia 18.05.2009r. w sprawie powołania Społecznej Komisji Mieszkaniowej d/s opiniowania list mieszkaniowych pozostających w dyspozycji Burmistrza Miasta Duszniki-Zdrój.

-      Zarządzenie nr 37/2009 z dnia 18.05.2009r. w sprawie zmiany zarządzenia Burmistrza Miasta Duszniki Zdrój nr 11/2009 z dnia 16 lutego 2009r. dotyczącego ustalenia czynszu za wydzierżawienie nieruchomości z zasobów mienia komunalnego przeznaczone na cele usługowo-handlowe.

-      Zarządzenie nr 37/2009 z dnia 20.05.2009r. w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków w budżecie roku 2009.

 

 

 

 

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Sprawozdanie Burmistrza Miasta Duszniki-Zdrój za okres od 23 kwietnia do 20 maja 2009r.
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Dusznikach-Zdrój
Informację opublikował:Barbara Rodak
Data publikacji:20.05.2009 17:16
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Informację aktualizował:Barbara Rodak
Data aktualizacji:20.05.2009 17:20