ZARZĄDZENIE  NR  36 /2009  

BURMISTRZA MIASTA DUSZNIKI ZDRÓJ

Z DNIA  18 maja  2009

 

 

 

w sprawie : powołania Społecznej Komisji Mieszkaniowej d/s opiniowania list mieszkaniowych pozostających w dyspozycji Burmistrza Miasta

Duszniki Zdrój .

 

 

 

        Na podstawie art. 21 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy  i o zmianie Kodeksu cywilnego ( tekst jednolity z roku 2005 Dz. U. Nr  31, poz. 266 z późn. zmianami) oraz Uchwały nr X/56/07 Rady Miejskiej Dusznik Zdroju  z dnia 29 maja 2007 r.  w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy.        

 

z a r z ą d z a m

 

§  1

 

Najem  lokali mieszkalnych pozostających w dyspozycji Burmistrza Miasta Duszniki Zdrój winien być opiniowany przez Społeczną Komisję Mieszkaniową.

 

§  2

 

W celu zasięgnięcia opinii , o której mowa w § 1 powołuję Społeczną Komisję Mieszkaniową w następującym składzie:

 

 

1. ELŻBIETA          BUC                        -  Ośrodek Pomocy Społecznej

2. TERESA            GOŁĘBIOWSKA     -   Emeryt

3. MARIA               MROCZKA              -   Emeryt             

4. REGINA             RODZIK                  -   Emeryt                         

5. JADWIGA          SZEREMETA          -   Emeryt

6. IWONA              SZPRINGIEL           -   ZBGKiM Duszniki Zdrój

7. WŁADYSŁAW   WACIĘGA                -  Emeryt

8. MICHALINA       WILK                       -   Szkoła Podstawowa

9. URSZULA         ZYCH                       -  ZBGKiM  Duszniki Zdrój

 

§  3

 

Celem Komisji jest opiniowanie projektów list  najmu  mieszkań przed podaniem ich do publicznej wiadomości mając na uwadze sytuację materialną i mieszkaniową osób ubiegających się o najem  mieszkania  oraz okoliczności wymienione w Uchwale  nr X/56/07 Rady Miejskiej Duszniki Zdroju  z dnia 29 maja 2007r. w sprawie  zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy.         

 

 

-  2 -

 

§  4

 

Powołana Komisja będzie współpracować z Radą Miejską w Dusznikach  Zdroju.

 

§  5

 

Traci moc Zarządzenie nr  38/2006 Burmistrza Miasta Duszniki Zdrój  z dnia 01 czerwca   2006r.

 

§  6

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

 

 

 

 

 

 

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:zarządzenie nr 36/2009 Burmistrza Miasta Duszniki-Zdrój z dnia 18 maja 2009 w sprawie powołania Społecznej Komisji Mieszkaniowej d/s opiniowania list mieszkaniowych pozostających w dyspozycji Burmistrza MIasta
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Dusznikach-Zdrój
Informację opublikował:Barbara Rodak
Data publikacji:20.05.2009 15:56
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Informację aktualizował:Barbara Rodak
Data aktualizacji:20.05.2009 16:04