Zarządzenie nr 31/2009

Burmistrza Miasta Duszniki-Zdrój

z dnia 29.04.2009 r.

 

w sprawie przeznaczenia do sprzedaży lokali mieszkalnych 

 

Na podstawie  art. 30 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym /Dz. U. Nr  13 poz. 74 z póź. zm./,  art. 11, art. 25 ust. 1, ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami /Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603/ oraz uchwały Nr XVII/98/2004 Rady Miejskiej w Dusznikach-Zdroju z dnia 27.01.2004 r. w sprawie szczegółowych zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Duszniki Zdrój zarządzam co następuje:

 

§ 1.

Przeznacza się do sprzedaży na rzecz najemców lokale mieszkalne znajdujące się w budynkach komunalnych położonych na terenie miasta Duszniki Zdrój, wymienione w wykazie stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

 

§ 2.

Wraz ze sprzedażą lokali mieszkalnych następuje sprzedaż lub oddanie w użytkowanie wieczyste części gruntu niezbędnego do racjonalnego korzystania z całego budynku.

 

§ 3.

Cenę kosztów związanych z przygotowaniem nieruchomości do sprzedaż pokrywają nabywcy.

 

§ 4.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

Załącznik nr 1 do  zarządzenia Nr 31/2009

Burmistrza Miasta Duszniki-Zdrój 

z dnia 2009-04-29

 

L.p.

Położenie lokalu mieszkalnego

Nr działki

Obręb

1.

Duszniki Zdrój ul. Orzechowa 28/3

17         AM-1

Zdrój

2.

Duszniki Zdrój ul. Zamkowa 5/2

279/2    AM-8

Centrum

3

Duszniki Zdrój ul. Świerczewskiego 13/4

349/8    AM-3

Centrum

 

 

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:zarządznie nr 31/2009 Burmistrza Miasta Duszniki-Zdrój z dnia 29.04.2009r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży lokali mieszkalnych
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Dusznikach-Zdrój
Informację opublikował:Barbara Rodak
Data publikacji:04.05.2009 09:44
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Informację aktualizował:Barbara Rodak
Data aktualizacji:04.05.2009 11:44