ZARZĄDZENIE NR 30/2009

BURMISTRZA MIASTA DUSZNIKI ZDRÓJ

Z DNIA 24 KWIETNIA 2009 R.

 

W sprawie: zmian w planie dochodów i wydatków w budżecie roku 2009 r.

 

Na podstawie art. 188 ust.1 ,2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych /Dz. U. Nr 249 poz. 2014 ze zmianami/ Burmistrz Miasta Duszniki Zdrój zarządza co następuje:

 

 

§ 1.

 

Dokonać zmian w planie wydatków budżetowych, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

 

§ 2.

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

Uzasadnienie:

Wprowadzone zmiany dotyczą przesunięć pomiędzy rozdziałami i paragrafami w planie wydatków budżetowych.

 

 

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:zarządzenie nr 30/2009 Burmistrza Miasta Duszniki-Zdrój z dnie 24 kwietnia 2009r. w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków w budżecie roku 2009
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Dusznikach-Zdrój
Informację opublikował:Barbara Rodak
Data publikacji:27.04.2009 13:39
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Informację aktualizował:Barbara Rodak
Data aktualizacji:27.04.2009 13:45