Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:S P R A W O Z D A N IE Z WYKORZYSTANYCH DOTACJI ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH PRZEZ GMINĘ DUSZNIKI-ZDRÓJ ORGANIZACJOM POZARZĄDOWYM ORAZ PODMIOTOM PROWADZĄCYM DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO Z ZAKRESU KULTURY I OCHRONY DZIEDZICTWA NARODOWEGO, UPOWSZECHNIANIA KULTURY FIZYCZNEJ, SPORTU I REKREACJI ORAZ POZOSTAŁYCH ZADAŃ Z ZAKRESU POLITYKI SPOŁECZNEJ W ROKU 2012 .
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Dusznikach-Zdrój
Informację opublikował:Barbara Rodak
Data publikacji:29.04.2013 12:13
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Informację aktualizował:Administrator Systemu
Data aktualizacji:12.03.2019 10:33