Burmistrz Miasta Duszniki-Zdrój ogłasza KONSULTACJE SPOŁECZNE                             

 


Burmistrz Miasta Duszniki-Zdrój przedstawia do konsultacji poprzez opublikowanie w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego Duszniki-Zdrój i na oficjalnej stronie internetowej Urzędu Miejskiego Duszniki-Zdrój www.duszniki.pl oraz na tablicy ogłoszeń

 

Projekty uchwał Rady Miejskiej w Dusznikach-Zdroju w sprawie:

1.       przyjęcia Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Uczniów,

2.      stypendiów sportowych dla osób fizycznych za osiągnięte wyniki sportowe.

 

Niniejsze konsultacje przeprowadza się w celu poznania opinii wszystkich zainteresowanych podmiotów. Wynik konsultacji nie jest wiążący dla organów Gminy Duszniki-Zdrój.

Osobami uprawnionymi do udziału w konsultacjach są:

1.       Szkoły dla których organem prowadzącym jest Gmina Duszniki-Zdrój,

2.      Miejski Ośrodek Kultury i Sportu w Dusznikach-Zdroju,

3.      Kluby i związki sportowe,

4.      przedstawiciele organizacji pozarządowych działających w dziedzinie kultury fizycznej i sportu.

 

Określa się termin konsultacji:

Termin rozpoczęcia konsultacji: od dnia 17 kwietnia 2013r.

Termin zakończenia konsultacji: do dnia 06 maja 2013r.

 

 

Formularz konsultacji projektu aktu prawa miejscowego Gminy Duszniki-Zdrój powinien zawierać:

- pełną nazwę organizacji (podmiot zgłaszający propozycję);

- adres;

- dane kontaktowe, ( nr. tel., e-mail);

- imię i nazwisko osoby uprawnionej do reprezentowania organizacji;

- stan zapisu w projekcie uchwały wraz z nr paragrafu i punktu;

- sugerowana zmiana (konkretny sugerowany zapis paragrafu i punktu lub sugerowany nowy (dodatkowy) zapis w projekcie uchwały, względnie jego wykreślenie);

- uzasadnienie uwag i opinii.

 

 

Uwagi i opinie do projektu należy składać na wzorze formularzu w formie pisemnej lub elektronicznej na adres:

Wypełniony formularz należy dostarczyć w nieprzekraczalnym terminie 6 maja 2013r. na:

·         Urząd Miejski w Dusznikach-Zdroju – Biuro Obsługi Interesanta, Rynek 6, 57-340 Duszniki-Zdrój

·         adres poczty elektronicznej  bp@duszniki.pl

·         numer faksu 74/ 866 90 25,

 

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:KONSULTACJE SPOŁECZNE W SPRAWIE PROJEKTÓW UCHWAŁ
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Anna Witkowska
Data publikacji:17.04.2013 11:21
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Informację aktualizował:Anna Witkowska
Data aktualizacji:17.04.2013 11:33