SE.0057.03.2013

Sprawozdanie
z prac Burmistrza Miasta Duszniki-Zdrój
za okres
od  20 lutego 2013 do 18 marca 2013.

 

1.    20 lutego 2013r. podpisałem akty notarialne (sprzedaż działki niezabudowanej w drodze przetargu)

2.    20 lutego 2013r. spotkałem się z Panem Abramowiczem w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

3.    20 lutego 2013r. spotkałem się z przedstawicielami serwisu doba.pl w sprawie informowania o wydarzeniach w mieście

4.    20 lutego 2013r. spotkałem się z Prezesem Grochowskim w sprawie ustalenia zasad współpracy ze spółdzielnią mieszkaniową

5.    20 lutego 2013r. spotkałem się z Sybirakami na wieczornicy

6.    22 lutego 2013r. spotkałem się z Przewodniczącym Rady Nadzorczej Dusznickiego Zakładu Komunalnego Sp z o.o. w Dusznikach-Zdroju

7.    22 lutego 2013r. spotkałem się z DZK w sprawie rekultywacji odpadów i podpisania listu intencyjnego z Dolnośląską Agencją Współpracy Gospodarczej

8.    25 lutego 2013r. spotkałem się z przedstawicielami spółdzielni w Kudowie w sprawie zasad współpracy w ramach nowelizacji Ustawy o Porządku w gminie

9.    25 lutego 2013r. spotkałem się z przedstawicielami firmy Gekon w sprawie wody w Zieleńcu

10.  26 lutego 2013r. Z-ca Burmistrza spotkał się z Panią Edytą Berczyńską w sprawie zajęć na Zielonej Ścieżce Zdrowia, spotkanie dotyczyło kontroli zajęć

11.  26 lutego 2013r. brałem udział w Sudeckim Konwencie Burmistrzów w Dzierżoniowie

12.  26 lutego 2013r. Sekretarz Gminy brał udział w Chopenaliach 2013 zorganizowanych przez Miejski Zespół Szkół w Dusznikach-Zdroju

13.  26 lutego 2013r. brałem udział w Dolnośląskiej Gali Sportu Młodzieżowego we Wrocławiu odbierając nagrodę za wspierania sportu dzieci i młodzieży

14.  27 lutego 2013r. brałem udział w szkoleniu na temat SWIZ w sprawie przetargu na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych

15.  1 marca 2013r. spotkałem się z przedstawicielami Elektrowni Opole w sprawie aktu pierwokupu działek przyległych do obiektu na Jamrozowej Polanie

16.  1 marca 2013r. spotkałem się z Prezesem DZK w sprawie taryfy za wodę i ścieki

17.  1 marca 2013r. podpisałem akty notarialne (1-sprzedaż na rzecz najemcy, 2-budynek mieszkalny sprzedaż w drodze przetargu)

18.  1 marca 2013r. udzieliłem wywiadu Pani Małgorzacie Matusz dotyczącego działań Burmistrza

19.  4 marca 2013r. Z-ca Burmistrza uczestniczył w wyjeździe do Novego Mesta nad Metuji celem omówienia realizacji projektów finansowanych z Euroregionu Glacensis

20.  7 marca 2013r. spotkałem się z przedstawicielami firmy Interbroker w sprawie analizy ubezpieczeniowej dla Gminy Duszniki-Zdrój

21.  7 marca 2013r. spotkałem się z mieszkańcami ul. Świerczewskiego 13 w sprawie zagospodarowania przydomowych ogródków przyległych do terenu wspólnoty

22.  7 marca 2013r. spotkałem się z Przewodniczącą oraz działaczami Związku Zawodowego NSZZ Solidarność ’80 i Panią Dyrektor Przedszkola Violettą Żurek w sprawie uzgadniania Regulaminu Świadczeń Socjalnych i oceny pracy Pani Dyrektor

23.  7 marca 2013r. spotkałem się z Panią Dyrektor Miejskiego Zespołu Szkół Renatą Brodziak w sprawach bieżących m.in. docieplenie i elewacja w Miejskim Zespole Szkół

24.  7 marca 2013r. wraz z Z-cą Burmistrza uczestniczyłem w wystawie Grafika Młodych w Muzeum Papiernictwa

25.  7 marca 2013r. spotkałem się z Ochotniczą Strażą Pożarną w sprawie podsumowania i rozliczenia fundacji sztandaru

26.  8 marca 2013r. Z-ca Burmistrza podpisał akty notarialne (oba akty sprzedaż na rzecz najemcy)

27.  8 marca 2013r. uczestniczyłem w spotkaniu DAWG We Wrocławiu i podpisałem list intencyjny

28.  11 marca 2013r. spotkałem się z przedstawicielami PTTK w sprawie wniosku stowarzyszenia o siedzibę

29.  11 marca 2013r. spotkałem się z rajdowcami w sprawie reklamowania miasta na imprezach rajdowych w 2013 roku

30.  11 marca 2013r. spotkałem się z mieszkańcami ul. Krótkiej 5 w sprawie wjazdu na teren piekarni „Bochenek” i likwidacji szkód z tym związanych

31.  12 marca 2013r. spotkałem się z Panem Ostrowskim w sprawie wyciągu na Podgórzu

32.  12 marca 2013r. wraz z Z-cą Burmistrza spotkałem się z gestorami w celu promocji gestorów w nowym folderze miasta

33.  13 marca 2013r. spotkałem się z ks. Michalskim w sprawie drogi krzyżowej

34.  15 marca 2013r. spotkałem się z Panią Dyrektor Renatą Brodziak i młodzieżą z Miejskiego Zespołu Szkół w sprawie skateparku

35.  15 marca 2013r. Z-ca Burmistrza złożył życzenia z okazji 91 urodzin Pani Emilii Niechajowicz

36.  15 marca 2013r. uczestniczyłem w walnym zgromadzeniu Zarządu Stowarzyszenia Gmin Polskich Euroregionu Glacensis

37.  18 marca 2013 r. uczestniczyłem w negocjacjach w MZK w Polanicy Zdroju w sprawie umowy na odbiór nieczystości płynnych.

 

 

Wydane zarządzenia:

 

1.       Zarządzenie Nr 18/2013 z dnia 21 lutego 2013r. w sprawie powołania Zespołu Opiniodawczego ds. weryfikacji wniosku o zatwierdzenie taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzania ścieków złożonego przez Dusznicki Zakład Komunalny Sp. z o.o. w Dusznikach-Zdroju.

2.       Zarządzenie Nr 19/2013 z dnia 25 lutego 2013r. w sprawie zmian w planie wydatków w budżecie w roku 2013.

3.       Zarządzenie Nr 20/2013 z dnia 1 marca 2013r. w sprawie nie wykonania prawa pierwokupu nieruchomości.

4.       Zarządzenie Nr 21/2013 z dnia 4 marca 2013r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży lokali mieszkalnych.

5.       Zarządzenie Nr 22/2013 z dnia 8 marca 2013r. w sprawie weryfikacji wniosku o zatwierdzenie taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzania ścieków złożonego przez Dusznicki Zakład Komunalny Sp. z o.o. w Dusznikach-Zdroju

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Sprawozdanie z prac Burmistrza Miasta Duszniki-Zdrój za okres od 20 lutego 2013 do 18 marca 2013.
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Dusznikach-Zdrój
Informację opublikował:Barbara Rodak
Data publikacji:19.03.2013 11:06
Wytworzył lub odpowiada za treść:Wiesław Bator
Informację aktualizował:Barbara Rodak
Data aktualizacji:19.03.2013 11:06