ZARZĄDZENIA nr 110/2012

BURMISTRZA MIASTA DUSZNIKI-ZDRÓJ

z dnia 17 grudnia 2012 r.

 

w sprawie przeznaczenia do sprzedaży lokali mieszkalnych 

 

Na podstawie art. 25 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami /tekst jednolity z roku 2010 Dz. U. Nr 102, poz. 651 ze zmianami/ zarządzam co następuje:

§ 1.

Przeznacza się do sprzedaży na rzecz najemców lokale mieszkalne znajdujące się w budynkach komunalnych położonych na terenie miasta Duszniki Zdrój, wymienione w wykazie stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

 

§ 2.

Wraz ze sprzedażą lokali mieszkalnych następuje sprzedaż lub oddanie w użytkowanie wieczyste części gruntu niezbędnego do racjonalnego korzystania z całego budynku.

 

§ 3.

Cenę kosztów związanych z przygotowaniem nieruchomości do sprzedaż pokrywają nabywcy.

 

§ 4.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

 

 

Załącznik nr 1 do  zarządzenia Nr 110/2012

Burmistrza Miasta Duszniki-Zdrój 

z dnia 2012-12-17

 

L.p

Położenie lokalu mieszkalnego

Nr działki

Arkusz

Obręb

1.

Duszniki Zdrój ul. Kłodzkiej 17-21/7    

141/6  

AM-5

Centrum

2.

Duszniki Zdrój ul. Kłodzkiej 28/5   

182/33    

AM-5

Centrum

 

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu: ZARZĄDZENIA nr 110/2012 BURMISTRZA MIASTA DUSZNIKI-ZDRÓJ z dnia 17 grudnia 2012 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży lokali mieszkalnych
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Dusznikach-Zdrój
Informację opublikował:Natalia Barańska
Data publikacji:19.12.2012 08:53
Wytworzył lub odpowiada za treść:Agnieszka Fituch
Informację aktualizował:Natalia Barańska
Data aktualizacji:19.12.2012 08:53