ZARZĄDZENIE NR 104/2012

BURMISTRZA MIASTA DUSZNIK-ZDRÓJ

z dnia 03 grudnia 2012r.

 

 

 

w sprawie: zmian do regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych
w Urzędzie Miejskim w Dusznikach-Zdroju

 

 

Na podstawie art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U.
z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 8 ust. 2 ustawy z dnia 4 marca 1994 r.
o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (Dz.U.2012.592 j.t.) zarządza się, co następuje:

 

 

§ 1

 

Ulega zmianie Zarządzenia Nr 01/2006 Burmistrza Miasta Duszniki-Zdrój z dnia 09 stycznia 2006 roku, §1 ust. 2.  otrzymuje brzmienie:

 

Powołuje się Komisję Socjalną w składzie:

 

Przewodniczący Komisji- Aleksandra Hausner-Rosik

Członek- Ewa Zilbert

Członek- Bogumiła Olszewska

 

§ 2

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 01.01.2013r.

 

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:ZARZĄDZENIE NR 104/2012 BURMISTRZA MIASTA DUSZNIK-ZDRÓJ z dnia 03 grudnia 2012r. w sprawie: zmian do regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Urzędzie Miejskim w Dusznikach-Zdroju
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Dusznikach-Zdrój
Informację opublikował:Barbara Rodak
Data publikacji:06.12.2012 08:42
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Informację aktualizował:Barbara Rodak
Data aktualizacji:06.12.2012 08:42