Zarządzenie nr 89/2012

Burmistrza Miasta Duszniki-Zdrój

z dnia 26 września 2012r.

w sprawie:    zmiany Zarządzenia nr 77/2012 Burmistrza Miasta Duszniki-Zdrój z dnia 29 sierpnia 2012r. w sprawie zasad dowozu uczniów niepełnosprawnych oraz ich rodziców, opiekunów lub opiekunów prawnych z miejsca zamieszkania do szkoły lub ośrodka umożliwiającego realizację obowiązku szkolnego i obowiązku nauki.Na podstawie art. 17 ust 3a oraz art. 71b ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004r., Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.), zarządzam co następuje:§ 1

W Zarządzeniu nr 77/2012 Burmistrza Miasta Duszniki-Zdrój z dnia 29 sierpnia 2012r. w sprawie zasad dowozu uczniów niepełnosprawnych oraz ich rodziców, opiekunów lub opiekunów prawnych z miejsca zamieszkania do szkoły lub ośrodka umożliwiającego realizację obowiązku szkolnego i obowiązku nauki § 2 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

    "1. Zasady dowozu uczniów niepełnosprawnych oraz ich rodziców, opiekunów, opiekunów prawnych do szkół i ośrodków umożliwiających realizację obowiązku szkolnego i obowiązku nauki w przypadku pobierania nauki w miejscowościach pomiędzy którymi kursuje bezpośrednio autobus komunikacji publicznej następuje na podstawie wykupu biletu miesięcznego dla ucznia oraz rodzica, opiekuna lub opiekuna prawnego lub refundacji kosztów zakupu biletu miesięcznego dla ucznia oraz rodzica, opiekuna lub opiekuna prawnego do wysokości nie wyższej niż realny koszt zakupu biletów miesięcznych na przejazd środkami komunikacji publicznej (autobus)."


    § 2

    Zarządzenie wchodzi z życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od 1 września 2012r.

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zarządzenie nr 89/2012 Burmistrza Miasta Duszniki-Zdrój z dnia 26 września 2012r. w sprawie: zmiany Zarządzenia nr 77/2012 Burmistrza Miasta Duszniki-Zdrój z dnia 29 sierpnia 2012r. w sprawie zasad dowozu uczniów niepełnosprawnych oraz ich rodziców, opiekunów lub opiekunów prawnych z miejsca zamieszkania do szkoły lub ośrodka umożliwiającego realizację obowiązku szkolnego i obowiązku nauki.
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Anna Witkowska
Data publikacji:02.10.2012 09:58
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Informację aktualizował:Anna Witkowska
Data aktualizacji:02.10.2012 09:58