ZARZĄDZENIE NR 01/2009

BURMISTRZA MIASTA DUSZNIKI ZDRÓJ

Z DNIA  08 STYCZNIA 2009 R.

 

W sprawie: szczegółowego układu wykonawczego do budżetu gminy na rok 2009.

 

 

            Na podstawie art.186 ust.1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych /Dz. U.Nr 249 poz. 2104 ze zm./ oraz uchwały Rady Miejskiej Nr XXXII/177/08

Burmistrz Miasta Duszniki Zdrój uchwala co następuje:

 

§ 1.

 

Dochody budżetowe w roku 2009 wynoszą 14.745.200 zł, szczegółowy podział na działy, rozdziały i paragrafy klasyfikacji budżetowej zawiera załącznik Nr 1 do niniejszego Zarządzenia.

 

§ 2.

 

Wydatki budżetowe w roku 2009 wynoszą 16.977.010 zł, szczegółowy podział na działy, rozdziały i paragrafy klasyfikacji budżetowej zawiera załącznik Nr 2 do niniejszego Zarządzenia.

 

§ 3.

 

Plan dotacji z zakresu administracji rządowej zleconych gminie oraz wielkość dochodów związanych z realizacją tych zadań, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa, zawiera załącznik Nr 3 do niniejszego Zarządzenia.

 

§ 4.

 

Plan wydatków z zakresu administracji rządowej zleconych gminie, zawiera załącznik Nr 4 do niniejszego Zarządzenia.

 

§ 5.

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zarządzenie Nr 1/2009 Burmistrza Miasta Duszniki Zdrój z dnia 08 stycznia 2009r. w sprawie szczegółowego układu wykonawczego do budżetu gminy na rok 2009
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Dusznikach-Zdrój
Informację opublikował:Barbara Rodak
Data publikacji:24.03.2009 14:54
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Informację aktualizował:Barbara Rodak
Data aktualizacji:06.04.2009 12:23