Zarządzenie nr 76/2012

Burmistrza Miasta Duszniki-Zdrój

z dnia 29 sierpnia 2012r.w sprawie: określenia terminów i powołania składu komisji stypendialnej dla uczniów szkół prowadzonych przez gminę Duszniki-ZdrójNa podstawie art. 30 ust. 1 w związku z art. 31 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j.: Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn zm.) oraz Uchwały Nr XXIII/97/12 Rady Miejskiej w Dusznikach-Zdroju z dnia 29 maja 2012r. w sprawie zmiany Uchwały Nr VI/44/2003 Rady Miejskiej w Dusznikach-Zdroju z dnia 24 września 2003r. w sprawie powołania komisji stypendialnej i regulaminu przyznawania stypendiów dla uczniów szkół prowadzonych przez gminę - zarządzam, co następuje:


§ 1

Powołuję komisję stypendialną w składzie:

  1. Wiktor Kotarski – Zastępca Burmistrza Miasta Duszniki-Zdrój – przewodniczący komisji,

  2. Renata Brodziak – Dyrektor Miejskiego Zespołu Szkół w Dusznikach-Zdroju – członek komisji,

  3. Violetta Żurek – Dyrektor Przedszkola Publicznego z Grupą Żłobkową w Dusznikach-Zdroju – członek komisji.


§ 2

Zadaniem komisji jest dokonanie w terminie do 31 października 2012r. następujących czynności:

  1. sprawdzenie wniosków pod względem formalnym,

  2. ocena osiągnięć uczniów na podstawie złożonych dokumentów,

  3. przedstawienie opinii w sprawie przyznania stypendium,

  4. sporządzenie protokołu prac komisji.


§ 3

Odpowiedzialnym za wykonanie zarządzenia czynię przedowniczącego komisji stypendialnej.


§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zarządzenie nr 76/2012 Burmistrza Miasta Duszniki-Zdrój z dnia 29 sierpnia 2012r. w sprawie: określenia terminów i powołania składu komisji stypendialnej dla uczniów szkół prowadzonych przez gminę Duszniki-Zdrój
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Anna Witkowska
Data publikacji:30.08.2012 13:16
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Informację aktualizował:Anna Witkowska
Data aktualizacji:30.08.2012 13:16