Zarządzenie nr 74/2012

Burmistrza Miasta Duszniki-Zdrój

z dnia 22 sierpnia 2012 r.

 

w sprawie przeznaczenia do sprzedaży lokalu mieszkalnego 

 

Na podstawie  art. 30 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym /tekst jednolity z roku 2001 Dz. U. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm./, art. 11, art. 25 ust. 1, ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami /tekst jednolity z roku 2010 Dz. U. Nr 102, poz. 651 ze zmianami/ oraz § 7 uchwały Nr XVII/98/2004 Rady Miejskiej w Dusznikach-Zdroju z dnia 27.01.2004 r. w sprawie szczegółowych zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Duszniki Zdrój zarządzam co następuje:

 

§ 1.

Przeznacza się do sprzedaży na rzecz najemcy lokal mieszkalny nr 16 znajdujący się w budynku komunalnym położonym na terenie miasta Duszniki Zdrój przy ul. Słowackiego 19.

 

§ 2.

Wraz ze sprzedażą lokalu mieszkalnego następuje oddanie w użytkowanie wieczyste części gruntu z działki nr 154 AM-5 obręb Centrum niezbędnego do racjonalnego korzystania z całego budynku.

 

§ 3.

Cenę kosztów związanych z przygotowaniem nieruchomości do sprzedaż pokrywają nabywcy.

 

§ 4.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zarządzenie nr 74/2012 Burmistrza Miasta Duszniki-Zdrój z dnia 22 sierpnia 2012 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży lokalu mieszkalnego
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Dusznikach-Zdrój
Informację opublikował:Natalia Barańska
Data publikacji:30.08.2012 11:10
Wytworzył lub odpowiada za treść:Agnieszka Fituch
Informację aktualizował:Natalia Barańska
Data aktualizacji:30.08.2012 11:10