ZARZĄDZENIE NR 72/2012

BURMISTRZA MIASTA DUSZNIKI ZDRÓJ

Z dnia 21 sierpnia 2012 r.

 

 

W sprawie: przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2012 roku, kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury.

 

Na podstawie art. 266 ust 1. ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz.1240, z późn. zm.) oraz uchwały Nr XIV/76/07 z dnia 27.09.0207 r. oraz zmiana uchwała Nr XLIV/231/09 z dnia 29.10.2010 r. w sprawie zakresu i formy informacji z wykonania budżetu gminy za I półrocze roku zarządzam co następuje:

 

 

§ 1.

 

Przedstawić informację o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2012 roku, informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz  przebieg wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury stanowiącą załącznik do niniejszego załączenia.

 

§ 2.

 

Przedłożyć informację, o której mowa w paragrafie 1 Radzie Miejskiej i Regionalnej Izbie Obrachunkowej we Wrocławiu zespół w Wałbrzychu.

 

§ 3.

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:ZARZĄDZENIE NR 72/2012 BURMISTRZA MIASTA DUSZNIKI ZDRÓJ Z dnia 21 sierpnia 2012 r. w sprawie: przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2012 roku, kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury.
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Dusznikach-Zdrój
Informację opublikował:Barbara Rodak
Data publikacji:22.08.2012 14:58
Wytworzył lub odpowiada za treść:Maria Lis
Informację aktualizował:Barbara Rodak
Data aktualizacji:22.08.2012 14:58