ZARZĄDZENIE NR 69 /2012

BURMISTRZA MIASTA DUSZNIKI ZDRÓJ

z dnia 31 lipca 2012 roku

 

sprawie: zmian w planie dochodów i wydatków w budżecie w roku 2012.

 

 

            Na podstawie art. 257 pkt 1, 3 oraz art. 259 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o

finansach publicznych (Dz.U.Nr 157 poz.1240 z późn. zmianami)

BURMISTRZ MIASTA DUSZNIKI ZDRÓJ  zarządza co następuje:

 

 

§ 1.

 

 1. Dokonać zmian w planie dochodów budżetowych, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.

 

2. Dokonać zmian w planie wydatków budżetowych, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.

 

 

§ 2.

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

Uzasadnienie:

Wprowadzone zmiany dotyczą:

 

 

Zwiększenie planu dochodów w załączniku nr 1 z tytułu dotacji celowych:

w dziale 852 rodz.85295 o kwotę 3 800 zł, z przeznaczeniem na pomoc finansową realizowaną na podstawie rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenie pielegnacyjne.

 

W załączniku nr 2 zmiany dotyczą  zwiększenia planu wydatków w związku ze zwiększeniem dotacji celowych oraz zmiany planu wydatków ramach danego działu.

 

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:ZARZĄDZENIE NR 69 /2012 BURMISTRZA MIASTA DUSZNIKI ZDRÓJ z dnia 31 lipca 2012 roku sprawie: zmian w planie dochodów i wydatków w budżecie w roku 2012.
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Dusznikach-Zdrój
Informację opublikował:Barbara Rodak
Data publikacji:03.08.2012 14:33
Wytworzył lub odpowiada za treść:Elżbieta Błasiak
Informację aktualizował:Barbara Rodak
Data aktualizacji:03.08.2012 14:34