ZARZĄDZENIE NR 66 /2012

BURMISTRZA MIASTA DUSZNIKI ZDRÓJ

z dnia 20 lipca 2012 roku

 

sprawie: zmian w planie dochodów i wydatków w budżecie w roku 2012.

 

 

            Na podstawie art. 257 pkt 1, 3 oraz art. 259 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o

finansach publicznych (Dz.U.Nr 157 poz.1240 z późn. zmianami)

BURMISTRZ MIASTA DUSZNIKI ZDRÓJ  zarządza co następuje:

 

 

§ 1.

 

 1. Dokonać zmian w planie dochodów budżetowych, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.

 

2. Dokonać zmian w planie wydatków budżetowych, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.

 

 

§ 2.

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

Uzasadnienie:

Wprowadzone zmiany dotyczą:

 

 

Zwiększenie planu dochodów w załączniku nr 1 z tytułu dotacji celowych:

w dziale 854 rodz.85415 o kwotę 5 846 zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2012 - wyprawka szkolna.

 

W załączniku nr 2 zmiany dotyczą  zwiększenia planu wydatków w związku ze zwiększeniem dotacji celowych oraz zmiany planu wydatków ramach danego działu.

 

 

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:ZARZĄDZENIE NR 66 /2012 BURMISTRZA MIASTA DUSZNIKI ZDRÓJ z dnia 20 lipca 2012 roku sprawie: zmian w planie dochodów i wydatków w budżecie w roku 2012.
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Dusznikach-Zdrój
Informację opublikował:Barbara Rodak
Data publikacji:26.07.2012 13:04
Wytworzył lub odpowiada za treść:Elżbieta Błasiak
Informację aktualizował:Barbara Rodak
Data aktualizacji:26.07.2012 13:06