Zarządzenie nr 63/2012

Burmistrza Miasta Duszniki - Zdrój

z dnia 11 lipca 2012 r.

 

 

w sprawie: powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie zadania pn. „ ODBUDOWA UJĘCIA WODY POD ZIELEŃCEM W DUSZNIKACH – ZDROJU”

 

 

Na podstawie art. 19 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2010 r., nr 113, poz. 759 z późn. zmianami) zarządzam co następuje:

 

§ 1

Powołuję Komisję przetargową do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie zadania pn. „odbudowa ujęcia wody pod Zieleńcem w Dusznikach – Zdroju”

 

w składzie:

 

  1. Stanisław Duda  – przewodniczący
  2. Agnieszka Fituch - sekretarz
  3. Wiktor Kotarski - członek

 

 

§2

Do zadań komisji należy ocena spełniania przez wykonawców warunków udziału w postępowaniu oraz przeprowadzenie negocjacji z wybranym wykonawcą.

 

§ 3

Komisja przetargowa po zakończeniu prac przedkłada do akceptacji propozycję wykluczenia wykonawcy, odrzucenia oferty oraz wyboru najkorzystniejszej oferty lub występuje z wnioskiem o unieważnieniu postępowania.

 

§ 4

Komisja przetargowa rozpoczyna swoją pracę z dniem powołania, a kończy  w dniu ostatecznego zakończenia postępowania, tj. w dniu podpisania umowy lub unieważnienia postępowania.

 

§ 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i obowiązuje w ramach tego postępowania.

 

 

 

 

 

 

 

 

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zarządzenie nr 63/2012 Burmistrza Miasta Duszniki - Zdrój z dnia 11 lipca 2012 r. w sprawie: powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie zadania pn. „ ODBUDOWA UJĘCIA WODY POD ZIELEŃCEM W DUSZNIKACH – ZDROJU”
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Anna Witkowska
Data publikacji:11.07.2012 09:05
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Informację aktualizował:Anna Witkowska
Data aktualizacji:11.07.2012 09:05