Zarządzenie nr 62/2012

Burmistrza Miasta Duszniki-Zdrój

z dnia 6 lipca 2012 r.

 

 

w sprawie: ustalenia terminu składania wniosków o przyznanie pomocy finansowej na zakup podręczników w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2012r. - "Wyprawka szkolna".

 

 

            Na podstawie art. 30 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.), w związku z § 3 ust. 3 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 czerwca 2012 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników (Dz. U. z 21 czerwca 2012 r. poz. 706), zarządzam, co następuje:

 

§ 1

 

1.Ustalam termin składania wniosków o udzielenie pomocy finansowej na zakup podręczników do dnia 5 września 2012 r.

2.Wniosek należy składać w szkole, do której uczeń będzie uczęszczał w roku szkolnym 2012/2013.

3.Składający wniosek mogą wykorzystywać wzór wniosku stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

 

§ 2

 

Wykonanie zarządzenia powierza się dyrektorom placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Duszniki-Zdrój.

 

§ 3

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zarządzenie nr 62/2012 Burmistrza Miasta Duszniki-Zdrój z dnia 6 lipca 2012 r. w sprawie: ustalenia terminu składania wniosków o przyznanie pomocy finansowej na zakup podręczników w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2012r. - "Wyprawka szkolna".
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Anna Witkowska
Data publikacji:09.07.2012 11:48
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Informację aktualizował:Anna Witkowska
Data aktualizacji:09.07.2012 11:48