Zarządzenie nr 10/2009

Burmistrza Miasta Duszniki-Zdrój

z dnia 16.02.2009 r.


w sprawie ustalenia czynszu za wydzierżawienie nieruchomości z zasobów mienia komunalnego przeznaczone na cele rolne i ogródki przydomowe


Na podstawie art.30 i art.40 ust.2 pkt.3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym /Dz. U. Nr 13 poz. 74 z póź. zm./, oraz uchwały Nr XVII/98/2004 Rady Miejskiej w Dusznikach-Zdroju z dnia 27.01.2004 r. w sprawie szczegółowych zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Duszniki Zdrój zarządzam co następuje:

§ 1.

Ustala się dwie strefy zróżnicowania pod względem wysokości rocznego czynszu za dzierżawione grunty z zasobów mienia komunalnego przeznaczonego na cele rolne i ogródki przydomowe:

 • strefa I, która obejmuje obręby: Centrum, Zdrój, Wapienniki.

 • strefa II, która obejmuje obręby: Podgórze, Zieleniec.

§ 2.

Ustala się roczny czynsz za dzierżawione grunty z zasobów mienia komunalnego na cele rolne i ogródki przydomowe w niżej podanych wysokościach:


1/ Dla działek o powierzchni do 500 m2

 1. 0,35 zł/m2 dla strefy I

 2. 0,25 zł/m2 dla strefy II

2/ Dla działek o powierzchni od 501 do 1 000 m2

 1. 0,25 zł/m2 dla strefy I

 2. 0,20 zł/m2 dla strefy II

3/ Dla działek o powierzchni od 1 001 do 5 000 m2

 1. 0,15 zł/m2 dla strefy I

 2. 0,12 zł/m2 dla strefy II

4/ Dla działek o powierzchni od 5 001 do 10 000 m2

 1. 0,10 zł/m2 dla strefy I

 2. 0,08 zł/m2 dla strefy II

5/ Dla działek o powierzchni od 10 001 m2

a) 0,05 zł/m2 dla strefy I i II

§ 3.

Czynsz dzierżawny płatny jest do kasy Urzędu Miejskiego w Dusznikach-Zdroju w czterech ratach rocznych na zasadach i w terminach płatności podatku rolnego.

§ 4

Dzierżawcy w/w działek, zgodnie z obowiązującymi przepisami są płatnikami podatku od nieruchomości.

§ 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Powrót

Ukryj komentarz

Komentarz
­w sprawie ustalenia czynszu za wydzierżawienie nieruchomości z zasobów mienia komunalnego przeznaczone na cele rolne i ogródki przydomowe

Załączniki

 • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zarządzenie nr 10/2009 w sprawie ustalenia czynszu za wydzierżawienie nieruchomości z zasobów mienia komunalnego przeznaczone na cele rolne i ogródki przydomowe
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Tomasz Kocyła
Data publikacji:19.02.2009 17:38
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Informację aktualizował:Tomasz Kocyła
Data aktualizacji:25.02.2009 11:28