Zarządzenie nr 52/2012

Burmistrza Miasta Duszniki - Zdrój

z dnia 19 czerwca 2012 r.

 

 

w sprawie: powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie zadania pn. „ZAPROJEKTOWANIE I WYKONANIE ZAGOSPODAROWANIA TERENU SZKOLNEGO WRAZ Z PLACEM ZABAW W RAMACH RZĄDOWEGO PROGRAMU „RADOSNA SZKOŁA”, PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ W DUSZNIKACH – ZDROJU”.

 

 

Na podstawie art. 19 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2010 r., nr 113, poz. 759 z późn. zmianami) zarządzam co następuje:

 

§ 1

Powołuję Komisję przetargową do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie zadania pn. „zaprojektowanie i wykonanie zagospodarowania terenu szkolnego wraz z placem zabaw w ramach rządowego programu „Radosna Szkoła”, przy szkole podstawowej w Dusznikach – Zdroju”.

na w składzie:

 

  1. Wiesław  Bator – przewodniczący
  2. Ewa Zilbert - sekretarz
  3. Agnieszka Fituch - członek
  4. Stanisław Duda  –  członek

 

 

§2

Do zadań komisji należy ocena spełniania przez wykonawców warunków udziału w postępowaniu oraz przeprowadzenie negocjacji z wybranym wykonawcą.

 

§ 3

Komisja przetargowa po zakończeniu prac przedkłada do akceptacji propozycję wykluczenia wykonawcy, odrzucenia oferty oraz wyboru najkorzystniejszej oferty lub występuje z wnioskiem o unieważnieniu postępowania.

 

§ 4

Komisja przetargowa rozpoczyna swoją pracę z dniem powołania, a kończy  w dniu ostatecznego zakończenia postępowania, tj. w dniu podpisania umowy lub unieważnienia postępowania.

 

§ 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i obowiązuje w ramach tego postępowania.

 

 

 

 

 

 

 

 

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zarządzenie nr 52/2012 Burmistrza Miasta Duszniki - Zdrój z dnia 19 czerwca 2012 r. w sprawie: powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie zadania pn. „ZAPROJEKTOWANIE I WYKONANIE ZAGOSPODAROWANIA TERENU SZKOLNEGO WRAZ Z PLACEM ZABAW W RAMACH RZĄDOWEGO PROGRAMU „RADOSNA SZKOŁA”, PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ W DUSZNIKACH – ZDROJU”.
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Dusznikach-Zdrój
Informację opublikował:Natalia Barańska
Data publikacji:23.06.2012 18:52
Wytworzył lub odpowiada za treść:Ewa Zilbert
Informację aktualizował:Natalia Barańska
Data aktualizacji:23.06.2012 18:52