Zarządzenie nr 51/2012

Burmistrza Miasta Duszniki-Zdrój

z dnia 18.06.2012r.


w sprawie: powołania Komisji Konkursowej na stanowisko Dyrektora w Miejskim Zespole Szkół w Dusznikach-Zdroju oraz wyznaczenia przewodniczącego.


Na podstawie art. 36a ust. 6 w związku z art. 5c pkt 2 ustawy z dnia 07 września 1991r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004r., Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) oraz § 2 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 8 kwietnia 2010 r. w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora publicznej szkoły lub publicznej placówki oraz trybu pracy komisji konkursowej (Dz. U. Nr 60, poz. 373; z 2011r. Nr 254, poz. 1525) zarządzam, co następuje:

§ 1

Powołuję Komisję Konkursową przeprowadzającą konkurs na stanowisko Dyrektora Miejskiego Zespołu Szkół w Dusznikach-Zdroju ul. Sprzymierzonych 6.


§ 2

W skład Komisji Konkursowej wchodzą przedstawiciele:

 1. Organu prowadzącego:

  1) Andrzej Rymarczyk – Burmistrz Miasta Duszniki-Zdrój – członek,

  2) Wiktor Kotarski – Zastępca Burmistrza Miasta Duszniki-Zdrój – Przewodniczący,

  3)Anna Witkowska – inspektor Urzędu Miejskiego w Dusznikach-Zdroju – członek,

 1. Dolnośląskiego Kuratora Oświaty:

  1) Justyna Madejska – wizytator Kuratorium Oświaty we Wrocławiu – członek,

  2) Danuta Nowak – starszy wizytator Kuratorium Oświaty we Wrocławiu – członek,

 1. Rady Pedagogicznej:

  1)Bożena Janukowicz – członek,

 1. Rady Rodziców:

  1)Robert Kowal – członek,

 1. Związku Nauczycielstwa Polskiego:

  1)Joanna Sudoł – członek.


§ 3

 1. Komisja stosuje regulamin Komisji Konkursowej, która wyłoni Dyrektora Miejskiego Zespołu Szkół w Dusznikach-Zdroju ul. Sprzymierzonych 6 zawarty w treści § 3 – 8 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 8 kwietnia 2010 r. w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora publicznej szkoły lub publicznej placówki oraz trybu pracy komisji konkursowej (Dz. U. Nr 60, poz. 373; z 2011r. Nr 254, poz. 1525).

 2. Przewodniczący udostępni każdemu członkowi Komisji kserokopię Rozporządzenia, o którym mowa w ust. 1.


§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Powrót

Załączniki

 • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zarządzenie nr 51/2012 Burmistrza Miasta Duszniki-Zdrój z dnia 18.06.2012r. w sprawie: powołania Komisji Konkursowej na stanowisko Dyrektora w Miejskim Zespole Szkół w Dusznikach-Zdroju oraz wyznaczenia przewodniczącego.
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Anna Witkowska
Data publikacji:18.06.2012 13:34
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Informację aktualizował:Anna Witkowska
Data aktualizacji:18.06.2012 13:34