Zarządzenie nr 18/2009

Burmistrza Miasta Duszniki-Zdrój

z dnia 18.03.2009 r.


w sprawie przeznaczenia do sprzedaży lokali mieszkalnych


Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym /Dz. U. Nr 13 poz. 74 z późn. zm./, art. 11, art. 25 ust. 1, ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami /Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603/ oraz uchwały Nr XVII/98/2004 Rady Miejskiej w Dusznikach-Zdroju z dnia 27.01.2004 r. w sprawie szczegółowych zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Duszniki Zdrój zarządzam co następuje:


§ 1.

Przeznacza się do sprzedaży na rzecz najemców lokale mieszkalne znajdujące się w budynkach komunalnych położonych na terenie miasta Duszniki Zdrój, wymienione w wykazie stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.


§ 2.

Wraz ze sprzedażą lokali mieszkalnych następuje sprzedaż lub oddanie w użytkowanie wieczyste części gruntu niezbędnego do racjonalnego korzystania z całego budynku.


§ 3.

Cenę kosztów związanych z przygotowaniem nieruchomości do sprzedaż pokrywają nabywcy.


§ 4.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.Załącznik nr 1 do zarządzenia Nr 18/2009

Burmistrza Miasta Duszniki-Zdrój

z dnia 2009-03-18


L.p.

Położenie lokalu mieszkalnego

Nr działki

Obręb

1.

Duszniki Zdrój ul. Słowackiego 4/7

147/16 AM-5

Centrum

2.

Duszniki Zdrój ul. Słowackiego 15/2

156 AM-5

CentrumPowrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zarządzenie nr 18/2009 Burmistrza Miasta Duszniki-Zdrój z dnia 18.03.2009 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży lokali mieszkalnych
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Tomasz Kocyła
Data publikacji:19.03.2009 11:16
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Informację aktualizował:Barbara Rodak
Data aktualizacji:06.04.2009 12:24