Zarządzenie nr 48/2012

Burmistrza Miasta Duszniki-Zdrój

z dnia 31 maja 2012r.w sprawie: zatwierdzenia arkuszy organizacji szkół i placówek, dla których organem prowadzącym jest Gmina Duszniki-ZdrójNa podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r., Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 34a w związku z art. 5C pkt 3 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004r., Nr 256, poz. 2572 z późn.zm.), § 8 załącznika nr 1 do rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 maja 2001r. w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół (Dz. U. z 2001r., Nr 61, poz. 624 z późn. zm.), § 10 załącznika nr 2 do rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 maja 2001r. w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół (Dz. U. z 2001r., Nr 61, poz. 624 z późn. zm.), § 12 załącznika nr 3 do rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 maja 2001r. w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół (Dz. U. z 2001r., Nr 61, poz. 624 z późn. zm.),

zarządzam co następuje:


§ 1


Zatwierdzam arkusze organizacji szkół i placówek, dla których organem prowadzącym jest Gmina Duszniki-Zdrój na rok szkolny 2012/2013, stanowiące załączniki do niniejszego zarządzenia:

  1. Przedszkole Publiczne z Grupą Żłobkową – załącznik nr 1,

  2. Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi im. B. Czecha i H. Marusarzówny – załącznik nr 2,

  3. Zespół Gimnazjalno-Licealny – załącznik nr 3.


§ 2


Wykonanie zarządzenia powierzam dyrektorom szkół i placówek wymienionych w § 1 nieniejszego zarządzenia.


§ 3


Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zarządzenie nr 48/2012 Burmistrza Miasta Duszniki-Zdrój z dnia 31 maja 2012r. w sprawie: zatwierdzenia arkuszy organizacji szkół i placówek, dla których organem prowadzącym jest Gmina Duszniki-Zdrój
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Anna Witkowska
Data publikacji:31.05.2012 13:40
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Informację aktualizował:Anna Witkowska
Data aktualizacji:31.05.2012 13:40