ZARZĄDZENIE NR 16/2009

BURMISTRZA MIASTA DUSZNIKI ZDRÓJ

Z DNIA 11 MARCA 2009 R.


W sprawie zmian w planie dochodów i wydatków w budżecie roku 2009.


Na podstawie art.188 ust.1 ,2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych /Dz. U. Nr 249 poz.2104 ze zmianami/

Burmistrz Miasta Duszniki Zdrój zarządza co następuje:


§ 1.


1. Dokonać zmian w planie dochodów budżetowych, zgodnie z załącznikeim Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

2. Dokonać zmian w planie wydatków budżetowych, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia.


§ 2.


Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uzasadnienie:

Wprowadzone zmiany dotyczą zwiększenia dotacja przekazanych z budżetu państwa zgodnie z decyzją Wojewody Dolnośląskiego KO-WO-0341/6A/2009 oraz zmiany pomiędzy rozdziałami i paragrfami klasyfikacji budżetowej

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:ZARZĄDZENIE NR 16/2009 BURMISTRZA MIASTA DUSZNIKI ZDRÓJ Z DNIA 11 MARCA 2009 R. W sprawie zmian w planie dochodów i wydatków w budżecie roku 2009.
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Tomasz Kocyła
Data publikacji:18.03.2009 15:02
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Informację aktualizował:Tomasz Kocyła
Data aktualizacji:18.03.2009 15:08