Zarządzenie nr 29/2012

Burmistrza Miasta Duszniki Zdrój

z dnia 29 marca 2012 r.

 

 

w sprawie: powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie zadania pn. „ZABEZPIECZENIE OSUWISKA SKARPY PRZY UL. ORZECHOWEJ  w Dusznikach - Zdroju”.

 

 

Na podstawie art. 19 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2010 r., nr 113, poz. 759 z późn. zmianami) zarządzam co następuje:

 

§ 1

Powołuję Komisję przetargową do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie zadania pn. „zabezpieczenie osuwiska skarpy przy ul. Orzechowej w Dusznikach  - Zdroju”.

na w składzie:

 

  1. Wiesław  Bator – przewodniczący
  2. Agnieszka Fituch - sekretarz
  3. Stanisław Duda   członek

 

 

§2

Do zadań komisji należy ocena spełniania przez wykonawców warunków udziału w postępowaniu oraz przeprowadzenie negocjacji z wybranym wykonawcą.

 

§ 3

Komisja przetargowa po zakończeniu prac przedkłada do akceptacji propozycję wykluczenia wykonawcy, odrzucenia oferty oraz wyboru najkorzystniejszej oferty lub występuje z wnioskiem o unieważnieniu postępowania.

 

§ 4

Komisja przetargowa rozpoczyna swoją pracę z dniem powołania, a kończy  w dniu ostatecznego zakończenia postępowania, tj. w dniu podpisania umowy lub unieważnienia postępowania.

 

§ 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i obowiązuje w ramach tego postępowania.

 

 

 

 

 

 

 

 

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zarządzenie nr 29/2012 Burmistrza Miasta Duszniki Zdrój z dnia 29 marca 2012 r. w sprawie: powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie zadania pn. „ZABEZPIECZENIE OSUWISKA SKARPY PRZY UL. ORZECHOWEJ w Dusznikach - Zdroju”.
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Dusznikach-Zdrój
Informację opublikował:Natalia Barańska
Data publikacji:11.04.2012 08:11
Wytworzył lub odpowiada za treść:Ewa Zilbert
Informację aktualizował:Natalia Barańska
Data aktualizacji:11.04.2012 08:11