Zarządzenie nr 28/2012

Burmistrza Miasta Duszniki-Zdrój

z dnia 29.03.2012r.

 

w sprawie ustalenia czynszu za wydzierżawienie nieruchomości z zasobów mienia komunalnego przeznaczonych na cele rolne

 

Na podstawie  art.30 ust.2 pkt.3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 23 ust. 1 pkt 5, art. 25 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( tj.: Dz.U. z 2010, Nr 102, poz. 651 z późn. zm.)


§ 1.

 

Ustala się dwie strefy zróżnicowania pod względem wysokości rocznego czynszu za dzierżawione grunty z zasobów mienia komunalnego przeznaczonego na cele rolne:

1.      strefa I, która obejmuje obręby: Centrum, Zdrój, Wapienniki.

2.      strefa II, która obejmuje obręby: Podgórze, Zieleniec.

 

§ 2.

 

Ustala się roczny czynsz za dzierżawione grunty z zasobów mienia komunalnego na cele rolne w niżej podanych wysokościach:

 

1. Dla działek o powierzchni do 100 m2

a)      1.50 zł/m2 dla strefy I

b)      1.00 zł/m2 dla strefy II

2. Dla działek o powierzchni od 101 do 1 000 m2

a)      0.50 zł/m2 dla strefy I

b)      0.40 zł/m2 dla strefy II

3. Dla działek o powierzchni od 1 001 do 5 000 m2

a)      0.20 zł/m2 dla strefy I i II

4. Dla działek o powierzchni od 5 001 do 10 000 m2

a)      0.10 zł/m2 dla strefy I i II

5. Dla działek o powierzchni od 10 001 m2

            a)   0.05 zł/m2 dla strefy I i II

 

§ 3.

 

Czynsz dzierżawny płatny jest do kasy Urzędu Miejskiego w Dusznikach-Zdroju w czterech ratach rocznych na zasadach i w terminach płatności podatku rolnego.

 

§ 4

Dzierżawcy w/w działek, zgodnie z obowiązującymi przepisami są płatnikami podatku od nieruchomości.


§ 5

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

Burmistrz Miasta Duszniki-Zdrój

 

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zarządzenie nr 28/2012 Burmistrza Miasta Duszniki-Zdrój z dnia 29.03.2012r. w sprawie ustalenia czynszu za wydzierżawienie nieruchomości z zasobów mienia komunalnego przeznaczonych na cele rolne
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Dusznikach-Zdrój
Informację opublikował:Natalia Barańska
Data publikacji:30.03.2012 08:09
Wytworzył lub odpowiada za treść:Natalia Barańska
Informację aktualizował:Natalia Barańska
Data aktualizacji:12.11.2012 08:56