Zarządzenie nr 27/2012

Burmistrza Miasta Duszniki Zdrój

z dnia 29.03.2012r.

 

w sprawie ustalenia czynszu za wydzierżawienie nieruchomości z zasobów mienia komunalnego przeznaczonych na cele usługowo-handlowe

 

Na podstawie  art.30 ust.2 pkt.3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 23 ust. 1 pkt 5, art. 25 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( tj.: Dz.U. z 2010, Nr 102, poz. 651 z późn. zm.)

 

§ 1.

 

Ustala się dwie strefy zróżnicowania pod względem wysokości miesięcznego czynszu za dzierżawione grunty z zasobów mienia komunalnego przeznaczonego na cele handlowo usługowe :

1.      strefa I, która obejmuje obręby: Centrum, Zdrój, Zieleniec.

2.      strefa II, która obejmuje obręby: Podgórze, Wapienniki.

 

§ 2.

 

Ustala się miesięczny czynsz za dzierżawione grunty z zasobów mienia komunalnego na cele handlowo usługowe w niżej podanych wysokościach:

 

1. Dla nieruchomości gruntowych o powierzchni do 10 m2

a)      21.00 zł/m2 dla strefy I

b)      17.00 zł/m2 dla strefy II

2. Dla nieruchomości gruntowych o powierzchni od 11 do 20 m2

a)      15.00 zł/m2 dla strefy I

b)      10.00 zł/m2 dla strefy II

3. Dla działek o powierzchni od 21 do 50 m2

a)       10.00 zł/m2 dla strefy I

b)       7.00 zł/m2 dla strefy II

4. Dla działek o powierzchni od 51 do 100 m2

a)       6.00 zł/m2 dla strefy I

b)       5.00 zł/m2 dla strefy II

5. Dla działek o powierzchni powyżej 101 m2

a)      1.50 zł/m2 dla strefy I i II

6. Dla działek pod wyciągi narciarskie

a)       2.00 zł/m2 (pas długości razy pas szerokości 20 m)

 

§ 3

 

Ustala się miesięczny czynsz za dzierżawione grunty z zasobów mienia komunalnego pod obiekty garażowe w wysokości 2,00 zł./m2 + 23 % VAT

 

 

 

§ 4

 

Ustala się dzienną stawkę opłaty na 200 zł + 23 % VAT za pierwsze dwa dni plus 50 zł + 23 % VAT za każdy kolejny dzień najmu placu pod działalność usługowo-rozrywkową (np. cyrk).

 

§ 5

 

Jeżeli umowa dzierżawy została zawarta na rok lub dłużej, a na nieruchomości dzierżawionej prowadzona będzie działalność sezonowa to czynsz dzierżawny ustalony będzie według dwóch stawek:

a) okres prowadzenia działalności - czynsz dzierżawny według stawek określonych w  § 1

b) okres braku działalności - czynsz dzierżawny będzie wynosił 1/10 stawki określonej w § 1.

 

§  6

 

Czynsz dzierżawny płatny jest z góry do kasy Urzędu Miejskiego w Dusznikach-Zdroju w lub na konto BS Kłodzko oddział Duszniki-Zdrój Nr 60 9523 1011 0200 0329 2002 0003 w terminie do 10 każdego miesiąca.

 

§ 7

 

Dzierżawcy w/w działek, zgodnie z obowiązującymi przepisami są płatnikami podatku od nieruchomości.

 

§ 8

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

 

Burmistrz Miasta Duszniki-Zdrój

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zarządzenie nr 27/2012 Burmistrza Miasta Duszniki Zdrój z dnia 29.03.2012r. w sprawie ustalenia czynszu za wydzierżawienie nieruchomości z zasobów mienia komunalnego przeznaczonych na cele usługowo-handlowe
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Dusznikach-Zdrój
Informację opublikował:Natalia Barańska
Data publikacji:30.03.2012 08:08
Wytworzył lub odpowiada za treść:Natalia Barańska
Informację aktualizował:Natalia Barańska
Data aktualizacji:30.03.2012 08:36