Zarządzenie nr 21/2012

Burmistrza Miasta Duszniki-Zdrój

z dnia 16 marca 2012

 

w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości

 

Na podstawie  art. 30 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym /tekst jednolity z roku 2001 Dz. U. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm./, art.11, art.25 ust.1, ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami /tekst jednolity z roku 2010 Dz. U. Nr 102, poz. 651 ze zmianami/oraz uchwały Nr XVII/98/2004 Rady Miejskiej w Dusznikach-Zdroju z dnia 27.01.2004 r. w sprawie szczegółowych zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Duszniki Zdrój zarządzam co następuje:

 

§ 1.

 

Przeznacza się do sprzedaży działkę nr 221/1 AM-2 obręb Zdrój działka sprzedawana jest na poprawę zagospodarowania terenu, na rzecz właściciela:

- działki nr 222 AM-2 obręb Zdrój.  

 

 

§ 2.

 

Cenę kosztów związanych z przygotowaniem nieruchomości do sprzedaży pokrywa nabywca.

 

 

§ 3.

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zarządzenie nr 21/2012 Burmistrza Miasta Duszniki-Zdrój z dnia 16 marca 2012 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Dusznikach-Zdrój
Informację opublikował:Natalia Barańska
Data publikacji:23.03.2012 09:49
Wytworzył lub odpowiada za treść:Agnieszka Fituch
Informację aktualizował:Natalia Barańska
Data aktualizacji:23.03.2012 09:49